W ramach naszej praktyki zapewniamy:

 • wykonanie analizy przedprocesowej sporu w zakresie stanu prawnego oraz stanu
  faktycznego sporu, pozwalające na oszacowanie kosztów oraz czasu trwania sporu,
  jak również ocenę możliwości powodzenia w sporze
 • opracowanie strategii procesowej uwzględniającej roszczenia pieniężne i
  niepieniężne oraz postępowanie zabezpieczające
 • doradztwo w zakresie czynności poprzedzających wdanie się w spór, w
  szczególności opracowanie wezwań, pism, ewentualnych ugód sądowych,
  prowadzenie negocjacji ugodowych
 • doradztwo w zakresie przygotowania materiału dowodowego
 • zastępstwo procesowe w tym w sprawach windykacyjnych