Kancelaria Staśkiewicz & Janczarek

Darmowy kredyt konsumencki (złotówkowy i walutowy) - To jest możliwe!

W polskim systemie prawa istnieje instytucja, którą nazywamy ,,sankcją kredytu darmowego”.
Ogólnie rzecz biorąc sankcja ta jest swoistą karą dla banku, gdy ten w treści przegotowanej przez siebie umowy kredytowej naruszył jeden z obowiązków nakładanych na niego przez ustawę z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim.
Bank ma obowiązek w umowie kredytu konsumenckiego w sposób jednoznaczny i nader zrozumiały określić m.in.: rodzaj kredytu, termin i sposób jego wypłaty, całkowity koszt kredytu oraz stopę oprocentowania wypłaconej kwoty kredytu.

Aby jednak konsument (osoba fizyczna nieprowadząca działowości gospodarczej) mógł skorzystać z dobrodziejstwa związanego z brakiem zapłaty na rzecz banku odsetek od kredytu, prowizji, marż i innych kosztów, zaistnieć muszą pewnie podstawowe warunki.
Przede wszystkim wysokość zaciągniętego kredytu nie może przekraczać kwoty 255 550 PLN lub równowartości tej kwoty w walucie obcej oraz umowa kredytowa zawarta musi być po wejściu w życie ustawy o kredycie konsumenckim, tj. po dniu 18 grudnia 2011 roku.
Sankcją kredytu darmowego nie dotyczy jednak umów hipotecznych.

Ponadto konsument musi złożyć kredytodawcy pisemne oświadczenie o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego, w którym wskaże dokładnie na dane uchybienia.
Oświadczenie takie kredytobiorca musi złożyć w okresie 1 roku od dnia wykonania umowy, aby móc skorzystać z sankcji darmowego kredytu. Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Gdańsku (I ACa 59/21) ,,…umowę o kredyt konsumencki uznaje się za wykonaną w dniu, w którym konsument spłacił ostatnią należność z tytułu tej umowy na rzecz kredytodawcy. Wykonanie umowy następuje w dniu, w którym strony wywiążą się z wszystkich obowiązków ciążących na nich na podstawie umowy”.

Nieprawidłowości po stronie banku skutkują darmowym kredytem.

Kredytobiorca, którego prawa bank naruszył ma bowiem roszczenie do banku o zwrot uiszczanych odsetek, prowizji, ubezpieczeń oraz innych kosztów kredytowych oraz uzyskuje dodatkową korzyść w postaci spłaty pozostałej części kapitału jedynie w wartości nominalnej.

Tak więc, jeżeli posiadasz kredyt konsumencki zawarty na warunkach opisanych powyżej, nie obawiaj się banku, a my po bezpłatnej analizie Twojej umowy, pomożemy Ci zmniejszyć raty Twojego kredytu konsumenckiego.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawach związanych z kredytem konsumenckim, skontaktuj się z nami.

Chętnie udzielimy odpowiedzi na wszelkie pytania:
e-mail: t.staskiewicz@sj-legal.pl
tel. 606 300 713
Kancelaria Staśkiewicz Janczarek Adwokaci i Radcowie Prawni

DARMOWY KREDYT KONSUMENCKI – TO MOŻLIWE!
Tło

W czym możemy Ci pomóc?

W naszej Kancelarii rozumiemy, że każda sytuacja prawna jest wyjątkowa. Dlatego nasza misja polega na dostarczaniu spersonalizowanych rozwiązań prawnych, które spełniają Twoje indywidualne potrzeby i cele. Nasz zespół doświadczonych prawników posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne doświadczenie, które umożliwiają nam skuteczne reprezentowanie naszych klientów w różnorodnych sprawach prawnych.

Skontaktuj się z nami

Blog

20.04.2023

Korzystna dla Kredytobiorców frankowych opinia rzecznika generalnego w sprawie C-520/21

16 lutego 2023 roku Rzecznik Generalny wydał opinię w sprawie w sprawie kredytów frankowych. Wejdź i poznaj szczegóły!
Wpis blogowy