Blog

dodane
22 czerwca 2021

Ile jest franków w kredycie frankowym?

Temat kredytów „frankowych” wciąż jest na czasie. Sprzyja temu fakt, iż aktualna linia orzecznicza jest…

dodane
7 listopada 2020

Zmiany w spółkach komandytowych – czy można się przed nimi uchronić?

Stało się to co zapowiadano od 2013 r. Sejm przegłosował zmiany w zakresie opodatkowania dochodu…

dodane
26 listopada 2019

Skutki naruszenia ograniczeń w rozporządzaniu udziałami w spółce z o.o.

Tworząc spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jednym z kluczowych aspektów jest ograniczenie dostępu do niej…

dodane
30 września 2019

Ograniczenie w rozporządzaniu udziałami w spółce z o.o.

Przy tworzeniu lub dokonywaniu zmian w treści umowy spółki, oprócz zagadnienia sukcesji, najczęściej dyskutujemy z…

dodane
28 marca 2018

Optymalna forma prowadzenia działalności gospodarczej

Przedsiębiorcy coraz częściej zaczynają zadawać sobie pytanie, w jakiej formie najlepiej rozpocząć prowadzenie działalności…

dodane
1 października 2017

Dziedziczenie udziałów w spółce z o.o.

Problematyka związana z sukcesją coraz częściej staje się podstawowym aspektem w organizacji spółek, w…