Zespół

Tomasz Staśkiewicz

Tomasz Staśkiewicz
Radca prawny, Partner

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po ukończeniu studiów, odbył aplikację sędziowską, a następnie wpisał się w 2008 roku na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Bydgoszczy.

W kręgu jego zainteresowań leży m.in. prawo gospodarcze, medyczne oraz prawo rodzinne i budowlane, ze szczególnym uwzględnieniem sporów sądowych, w tym dotyczących kredytów frankowych.

Posługuje się językiem angielskim.