Obsługujemy deweloperów, właścicieli kamienic, pośredników nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe, inwestorów na rynku nieruchomości oraz klientów indywidualnych.

Zajmujemy się między innymi:

  • znoszeniem współwłasności nieruchomości, podziałami majątku i działami spadku
    dotyczącymi nieruchomości
  • regulacją stanu prawnego nieruchomości, w tym wykreślaniem hipotek i roszczeń
  • postępowaniami o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości oraz o uregulowanie treści księgi wieczystej zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym
  • przygotowaniem umów najmu
  • prowadzeniem postępowań windykacyjnych oraz eksmisji