Wspieramy generalnych wykonawców, podwykonawców, instalatorów, inżynierów kontraktu, deweloperów, inwestorów, architektów oraz hurtownie budowlane.

W szczególności:

  • doprowadzamy do uznania zasadności zapłaty za roboty dodatkowe na etapie
    realizacji umowy o roboty budowlane, w celu uniknięcia postępowań sądowych,
    również realizowanych w ramach zamówień publicznych
  • dochodzeniu zapłaty za roboty dodatkowe, roboty główne – w tym z tytułu solidarnej odpowiedzialności inwestora i generalnego wykonawcy
  • dochodzeniu zwrotu kaucji należytego wykonania zobowiązania,
  • dochodzimy zapłaty za dostarczony towar i usługi,
  • przygotowujemy umowy, negocjujemy je oraz wspieramy klientów w toku ich realizacji