Zapewniamy wszechstronne doradztwo prawne od chwili podjęcia decyzji o stworzeniu własnego biznesu, przez jego rozwój, doraźną i stałą współpracę, jak również pomagamy w zakończeniu działalności na najlepszych z możliwych warunków.

W ramach naszej praktyki prowadzimy sprawy między innymi w zakresie:

  • tworzenia spółek
  • przekształcania spółek
  • likwidacji lub upadłości spółki lub przedsiębiorcy
  • konfliktów wspólników (wykluczenie ze spółki, usunięcie z zarządu, podział spółki)
  • zaskarżania uchwał spółek
  • odpowiedzialności zarządu za zobowiązania spółki (cywilne – art. 299 k.s.h., podatkowe i składki ZUS – art. 116 ordynacji podatkowej)
  • zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
  • czynów nieuczciwej konkurencji