Kompleksowość naszej obsługi wynika nie tylko z różnych specjalizacji prawnych, które posiadają nasi prawnicy, ale także ze stałej współpracy z osobami i firmami, świadczącymi inne usługi profesjonalne, które są wykonywane w sposób równoległy i skoordynowany z usługami prawniczymi.

Nasze usługi obejmują w szczególności:

 • reprezentowanie klientów w relacjach handlowych i negocjacjach z podmiotami
  finansującymi realizację projektu, kontrahentami, ubezpieczycielami oraz innymi
  instytucjami finansowymi
 • opracowywanie koncepcji transakcji i struktury finansowania projektów
  inwestycyjnych
 • opracowywanie i opiniowanie projektów umów
 • przygotowywanie alternatywnych wariantów rozwiązań prawnych i biznesowych
 • kompleksową analizę działalności przedsiębiorców w aspekcie lokalizowania zagrożeń prawnych oraz potencjalnej odpowiedzialności odszkodowawczej w związku z naruszeniem przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • kompleksową obsługę firm jako zakładów pracy