Zespół SJ-legal - Kredyty Frankowe Warszawa

Kredyt frankowy kosztuje Cię więcej, niż przewidywałeś?

Utrata wymarzonego domu wywołuje tyle samo silnych emocji co jego nabycie. Nie pozwól, aby niekorzystna umowa z bankiem pogrzebała Twoje marzenia. Skorzystaj z pomocy doświadczonego prawnika i przestań martwić się o to, co będzie jutro. Pomoc znajdziesz w Kancelarii Staśkiewicz i Janczarek. Szukaj nas w Warszawie.

Potrzebuję Pomocy

O co walczysz z bankiem, posiadając kredyt we frankach?

Ikonka trwającej umowy W przypadku trwającej umowy:

 • O unieważnienie umowy - umowa kredytowa jest wówczas traktowana tak, jakby nigdy nie została zawarta. Bank zobowiązany jest do oddania kredytobiorcy wszystkich wpłaconych przez niego środków. Frankowicz powinien zatem zwrócić do banku kwotę wypłaconego kredytu,
 • o odfrankowienie umowy - wiąże się to z usunięciem klauzuli indeksacyjnej z umowy kredytowej i uzyskaniem zwrotu nadpłaconych rat. Jednocześnie skutkuje zmniejszeniem salda zadłużenia, które nie jest już zależne od kursu CHF.

Ikonka trwającej umowy W przypadku zakończonej umowy:

 • O zwrot spłaconych rat,
 • o zwrot dokonanych nadpłat w przypadku odfrankowienia umowy.
Piotr Janczarek Adwokat
Adwokat, Partner

Piotr Janczarek

Tomasz Staśkiewicz
Radca prawny, partner

Tomasz Staśkiewicz

Walka z bankiem o dom lub wymarzone M4 bywa trudna, skomplikowana i wyczerpująca emocjonalnie, szczególnie jeśli powodem naszego zmartwienia jest kredyt we frankach, który zamiast maleć, rośnie. Przy tak skomplikowanych umowach ważne jest wsparcie doświadczonego prawnika. Na bieżąco śledzimy wszystkie zmiany w prawie bankowym, gdyż doradztwem i opieką prawną zajmujemy się od wielu lat. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie. Dlatego spojrzymy na Twoją sytuację obiektywnie i przygotujemy dobrą linię obrony.

Kluczem do sukcesu jest indywidualne podejście do sytuacji każdego klienta, co pozwala nam na obranie dobrej strategii i skrócenie drogi do wyroku sądowego. Pozwól sobie na odzyskanie swoich pieniędzy bez niepotrzebnego stresu.

przeszło 6

odfrankowanych umów z bankiem

173

unieważnionych umów frankowych

100%

skutecznych spraw

26 lat

łączne doświadczenie naszych specjalistów

Pomoc prawnicza

Spojrzymy na Twoją sprawę całościowo. Weźmiemy pod uwagę, każdy aspekt podpisanej umowy. Wychwycimy wszystkie problematyczne zapisy. Znajdziemy argumenty, których użyjemy podczas obrony. Zakończ niekorzystną umowę z bankiem na Twoich warunkach.

Krok 1

Kontakt

Oszczędź sobie nerwów i nie poświęcaj czasu na zapisy, których nie rozumiesz. Umów się na spotkanie ze specjalistą z Kancelarii Staśkiewicz i Janczarek w Warszawie. Porozmawiamy o Twoim problemie i wsłuchamy się w Twoje oczekiwania.

Krok 2

Przygotowanie

Nie trać czasu i na spotkanie przynieś ze sobą umowę lub przygotuj niezbędne informacje:

 • datę i kwotę umowy,
 • nazwę banku,
 • spłacanie kredytu lub datę, kiedy kredyt został już spłacony.
Krok 3

Spotkanie

Rozpoczynamy od bezpłatnej analizy. Na tym etapie usłyszysz od nas plan działania i poznasz koszty związane z prowadzeniem Twojej sprawy.

Krok 4

Realizacja

Jesteśmy z Tobą na każdym etapie procesu. Przygotujemy dla Ciebie potrzebne pisma, podpowiemy, jakie musisz zgromadzić dokumenty na potrzeby rozpoczęcia procesu. Bierzemy udział w każdym etapie negocjacji i reprezentujemy w sądzie podczas rozpraw.

Jesteśmy dostępni

Nie wiesz, jak zacząć? Z nami dokładnie przygotujesz się do każdego etapu postępowania w sprawie nieuczciwego rozliczania kredytu frankowego. Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Przygotujemy Cię na to, co może się wydarzyć i rozwiejemy wszystkie wątpliwości niejasnej umowy z bankiem. Skorzystaj z naszej pomocy.

Nie wiesz czy to dla Ciebie?

Ta oferta jest dla Ciebie jeżeli:

 • Masz wątpliwości co do uczciwości dot. warunków rozliczania kredytu,
 • masz problem ze zrozumieniem umowy z bankiem,
 • chcesz zminimalizować ryzyko popełnienia błędu przy składaniu wniosku,
 • szukasz kogoś, kto rzeczowo podejdzie do tematu kredytów frankowych,
 • uważasz, że bank, źle określił Twoją zdolność kredytową i naraził Cię na dodatkowe koszty.

Nie jest dla Ciebie gdy:

 • Znasz się na prawie bankowym,
 • Twój portfel stać na popełnianie błędów,
 • lubisz się denerwować.

Skontaktuj się z nami

1. za pomocą formularza kontaktowego

  2. Za pomocą dostępnych środków komunikacji

  FAQ

  Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania

  Czy wraz z wniesieniem pozwu można uzyskać zawieszenie spłat rat kredytu?

  Tak. Wraz z wniesieniem pozwu można wnieść do Sądu wniosek o zabezpieczenie roszczenia do czasu prawomocnego zakończenia postępowania poprzez zawieszenie spłaty rat kredytu oraz zakaz wypowiedzenia umowy kredytowej przez Bank.

  Czy Bank może podjąć jakieś negatywne czynności przeciwko kredytobiorcy, gdy ten złoży do Sądu pozew przeciwko Bankowi?

  Absolutnie Nie. Bank nie ma żadnych możliwości, aby wyciągnąć negatywne konsekwencje przeciwko kredytobiorcy, który złożył pozew do Sądu, jeżeli tylko kredytobiorca dalej terminowo spłaca kredyt lub też nie musi go spłacać (w czasie toczącego się postępowania sądowego) po wydaniu przez Sąd postanowienia w ramach zabezpieczenia powództwa i zawieszeniu spłaty kredytu.

  Czy podpisane przez kredytobiorcę oświadczenia o ryzyku kursowym wyklucza złożenie pozwu przeciwko bankowi?

  Nie. Oświadczenie podpisywane przez kredytobiorcę przy zawieraniu umowy kredytowej nie stanowi przeciwskazania do wytoczenia procesu sądowego przeciwko Bankowi. Sądy w Polsce słusznie uważają, iż oświadczenia takie nie są w żadnej mierze równoznaczne z tym, że kredytobiorca został rzetelnie poinformowany przez Bank o ryzyku, jakie wiąże się z zaciągnięciem zobowiązania powiązanego z kursem obcej waluty.

  Czy zamieszkiwanie poza granicami Polski, uniemożliwia wniesienie pozwu.

  W żadnej mierze nie. Do wniesienia pozwu przy pomocy pełnomocnika, należy przedstawić mu umowę kredytową wraz z zawartymi aneksami (jeżeli takowe były zawierane). Ponadto udzielić niezbędnych informacji, które pozwolą na wniesienie pozwu przeciwko Bankowi, a które przekazane mogą być poprzez takie środki jak telefon, email, czy wideokonferencja. Obecnie również możliwe jest w toku postępowania sądowego, przesłuchanie przez Sąd kredytobiorcy za pomocą urządzeń bezpośredniego porozumiewania się (telekonferencja, wideokonferencja), co powoduje, iż osobista obecność kredytobiorcy na rozprawie nie jest konieczna.

  Czy pomimo spłacenia kredytu można wystąpić do Sądu przeciwko Bankowi?

  Tak. Po dokonanej spłacie kredytu można wystąpić do Sądu o stwierdzenie nieważności umowy i zwrot nadpłat, czyli kwot zapłaconych ponad kapitał. W tym przypadku jednak bardzo ważne jest jak najszybsze złożenie pozwu od Sądu, gdyż czas wystąpienia przeciwko Bankowi w takim przypadku jest ograniczony w uwagi na przedawnienie roszczeń.

  Czy po rozwodzie kredytobiorców możliwe jest złożenie pozwu przeciwko Bankowi?

  Tak. Rozwód nie ma żadnego znaczenia dla zaciągniętych kredytów, gdyż dla Banku byli małżonkowie nadal są wspólnie kredytobiorcami, którzy mogą złożyć wspólny pozew przeciwko niemu o unieważnienie umowy, ewentualnie jej ,,odfrankowienie” i o zapłatę.

  Czy zawarcie aneksu do umowy kredytowej na podstawie, którego kredytobiorca zaczął spłacać kredyt w CHF uniemożliwia złożenie pozwu przeciwko Bankowi?

  Podpisanie w aneksu do umowy kredytowej, w wyniku którego kredytobiorca zaczął spłacać kredyt w walucie CHF, nie ma żadnego znaczenia dla ustalenia nieważności umowy kredytowej, albowiem dla pozytywnego rozstrzygnięcia dla kredytobiorcy takiego procesu najważniejszy jest moment zawarcia umowy kredytowej.

  Ile trwa proces przeciwko Bankowi?

  Obecnie wobec coraz to większej ilości spraw frankowych, postępowanie sądowe trwa od 2 do 3 lat.

  Jakie są koszty procesu przeciwko Bankowi?

  Na koszty procesu przeciwko Bankowi o unieważnienie ewentualnie ,,odfrankowienie” umowy i o zapłatę składa się z: opłata od pozwu - 1000 zł, opłata skarbowa od pełnomocnictwa – 17 zł, opłata na koszty biegłego, jeżeli takowy zostanie przez Sąd powołany – 2000 – 2500 zł. Wszystkie te jednak kwoty zostaną zwrócone kredytobiorcy po wygranym procesie sądowym.

  Czy warto składać pozew przeciwko Bankowi?

  Zdecydowanie Tak! Oczywiście należy dokonać wstępnej oceny, czy umowa kredytowa zawiera niedozwolone klauzule. Jeżeli jednak takowe klauzule umowa posiada, to wobec obecnej linii orzeczniczej sądów, istnieją podstawy do stwierdzenia, że umowa taka uznana zostanie za nieważną (ewentualnie zostanie ,,odfrankowiona”), a Sąd zasądzi od Banku zapłatę na rzecz kredytobiorcy kwot uiszczonych przez niego na rzecz Banku, ponad kwotę, którą kredytobiorca otrzymał przy zawieraniu umowy.

  Kredyty frankowe na sądowej wokandzie

  Kredyty frankowe to temat, który coraz częściej trafia na sądową wokandę w Warszawie. Nie jest to zwykły trend czy chwilowa moda. Sprawy frankowe popularność dzięki korzystnym wyrokom sądu. Frankowicze czekali na nie od pamiętnego czwartku 2015 roku. Od czasu decyzji Narodowego Banku Szwajcarskiego pozostawiono ich z problemem płacenia wysokiej raty. Czekali niemalże cztery lata, aż nastąpią jakiekolwiek zmiany ich tragicznego położenia. Stało się to w październiku 2019 roku. Po wyroku TSUE frankowicze śmielej walczą o sprawiedliwość w sądach. Dlaczego warto to robić? Umowy kredytowe frankowiczów zawierały nieuczciwe postanowienia. A to jawne naruszenie interesów konsumentów. Właśnie dlatego sądy polskie przychylnie patrzą na sprawy frankowiczów.

  Frankowicze Warszawa

  Ciebie również nazywają frankowiczem. To słowo, które na stałe wniknęło do polskiej rzeczywistości. Powstało wskutek wydarzeń z 2015 roku. Był to tak zwany czarny czwartek. Właśnie wtedy Narodowy Bank Szwajcarski ogłosił porzucenie polityki obrony minimalnego kursu wymiany euro na franka szwajcarskiego. Ta informacja zabrzmiała jak wyrok dla każdego posiadacza kredytu we frankach. W dodatku wydarzyło się to z dnia na dzień. Niekiedy zobowiązanie frankowicza wzrosło nawet o 30% w skali miesiąca. Wysokość tych rat znacząco nadszarpnęła Twój budżet. Zmieniła się także Twoja codzienność. Od jakiegoś czasu determinują ją wahania kursu CHF. Dlatego poszukujesz miejsca, w którym świadczona jest pomoc frankowiczom w Warszawie. Z nadzieją spoglądasz na ranking kancelarii frankowych w Warszawie. Czy istnieje miejsce, w którym frankowicze uzyskają pomoc? Właśnie takie usługi oferuje kancelaria adwokacka Staśkiewicz i Janczarek.

  Kancelaria frankowicza w Warszawie

  Kredyty frankowe to jedna ze specjalizacji, które zaobserwowałeś na stronie internetowej kancelarii adwokackiej Staśkiewicz i Janczarek w Warszawie. Dlatego jeżeli potrzebujesz pomocy w tym zakresie, zgłoś się do nas. Przedmiotem rozważań będzie umowa kredytowa w CHF zawarta z bankiem przed kilkoma laty. Na czym polega pomoc frankowiczom w Warszawie? Przede wszystkim sprawdzamy czy przysługuje Ci prawo do unieważnienia umowy podpisanej z bankiem. Istnieje także szansa odzyskania nadpłaconych rat. Ale to nie wszystko. Przysługuje Tobie również prawo do zwrotu składek ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Ich nałożenie było bezprawne. W związku z tym kancelaria frankowicza w Warszawie, jaką możemy się nazwać, zawalczy o ich sprawiedliwy zwrot. Chociaż prowadzimy kancelarię adwokacką w Warszawie, reprezentujemy klientów z całej Polski. Kliknij, by dowiedzieć się, jak możemy Ci pomóc.

  Klauzule abuzywne w umowach

  Klauzula abuzywna to termin, który dotyczy relacji bank-kredytobiorca. W umowach podpisywanych przez frankowiczów zakwestionowano zasady ustalania kursów walut obcych. Były to wyznaczniki, na podstawie których banki przeliczały raty kredytów frankowych. Właśnie w tym miejscu wkradła się dowolność będąca przedmiotem sporu. Na podstawie sporządzonych umów banki mogły dowolnie kształtować kursy franka szwajcarskiego. W praktyce oznaczało to, że wysokość płaconych rat stanowiła dla kredytobiorcy niespodziankę. Umowa była niezgodna z prawem, gdyż banki obliczając wysokość zobowiązania, działały jednostronnie. Podobna swoboda w świecie finansów jest niedozwolona.

  Kancelaria Frankowa Warszawa

  Pomoc frankowiczom w Warszawie

  Prowadzimy sprawy o odfrankowienie oraz nieważność umów kredytowych indeksowanych/waloryzowanych, jak i denominowanych. Zgłaszają się do nas posiadacze kredytu frankowego, ale również osoby, które już spłaciły swoje zadłużenie. Nie ma znaczenia czy umowa z bankiem trwa, czy została zakończona przed wcześniejszą spłatę. W każdej z tych sytuacji zawalczymy o sprawiedliwość. Specjalista z naszej kancelarii adwokackiej w Warszawie będzie i towarzyszył na każdym etapie postępowania. W zakresie pomocy frankowiczom, zabezpieczymy roszczenie poprzez przerwanie biegu przedawnienia. Oszacujemy także wartość nadpłaconych rat. Dzięki temu wybierzemy najkorzystniejsze rozwiązanie dla Ciebie: odfrankowienie lub unieważnienie umowy.

  Unieważnienie czy odfrankowienie kredytu?

  Elementem, który łączy unieważnienie i odfrankowienie jest ulga. Odczuwają ją klienci, którzy usłyszą pozytywny wyrok sądu w sprawie zaciągniętego w banku kredytu frankowego. Czym się różnią? Odfrankowienie kredytu oznacza, że sąd usunie z umowy klauzule abuzywne. Tym samym zadziała wstecz i przekształci kredyt z franka szwajcarskiego w polskie złotówki. Zostanie także zachowane identyczne oprocentowanie. Umowa obowiązuje, ale kredyt zostanie spłacony w PLN. W przypadku unieważnienia zadłużenie także nie znika. Wprawdzie umowa podpisana z bankiem przestaje obowiązywać, ale strony muszą się wzajemnie rozliczyć.

  Rodzaje kredytów frankowych

  Jaki rodzaj kredytu frankowego posiadasz? Pytanie to wielokrotnie zaskakuje naszych klientów. Wyróżniamy trzy rodzaje kredytów frankowych: walutowy, indeksowany i deminowany. Pierwszy polega na spłacie określonej sumy zadłużenia w obcej walucie. Jednak na próżno szukać umowy tego typu. Żaden bank nie dysponował takimi ilościami walut obcych w swoich rezerwach. Właśnie dlatego uruchamiano kredyty złotowe powiązane z kursem CHF. Wtedy podpisywano umowę kredytu indeksowanego. Wartość do spłaty była kwestią umowną pomiędzy klientem a bankiem. Saldo zadłużenia uzależniono od kursu CHF z dnia uruchomienia kredytu frankowego. Po wypłaceniu środków przez bank, konsument dowiadywał się, jaką kwotę musi spłacić. Trzeci rodzaj to kredyt deminowany. Kwota zadłużenia w umowie była sumą podaną w obcej walucie. Wypłata następowała w polskich złotówkach. Przez to klient nie widział, jaką kwotę otrzyma.

  Rozwiązanie problemu frankowiczów w Warszawie krok po kroku

  Skoro znajdujesz się na tej stronie, niewiele dzieli Cię, by postawić pierwszy krok w sprawie frankowej. Skontaktuj się z nami, byśmy mogli dobrze ocenić Twoją sytuację. Wybierz formę kontaktu, która będzie dla Ciebie najwygodniejsza. Z klientami kancelarii frankowej w Warszawie spotykamy się online i offline. Rozwiązanie problemu zaczynamy od bezpłatnej analizy umowy kredytowej. To element kluczowy, by ustalić strategię dalszych działań. Dzięki temu dowiemy się, czy w Twoim przypadku korzystniejsze będzie roszczenie o odfrankowienie, czy lepszym rozwiązaniem okaże się wniosek o unieważnienie umowy kredytowej. Sprawy frankowe to proces składający się z wielu etapów. Na każdym będziemy Ci towarzyszyć.

  Rozwiąż kredyt frankowy z kancelarią w Warszawie

  Jeżeli znalazłeś się na mecie tego wpisu, oznacza, że jesteś bardziej uświadomionym frankowiczem. Już wiesz, że warto sprawdzić czy istnieje wyjście z sytuacji, w której się znalazłeś. Być może zamierzasz jeszcze spojrzeć na ranking kancelarii frankowych w Warszawie. Jednak zastanów się czy warto tracić kolejne dni i dalej spłacać wysokie raty kredytu frankowego. Jesteś na stronie kancelarii adwokackiej Staśkiewicz i Janczarek w Warszawie, która specjalizuje się w sprawach takich, jak Twoja. Skorzystaj z naszego doświadczenia, wiedzy i posiadanych umiejętności, dzięki którym uwolnisz się od płacenia wysokich rat za kredyt wzięty we frankach szwajcarskich.

  Aktualności