Prawnicy błędów lekarskich i medycznych w sj-legal.pl

Zapewnimy Tobie i Twoim bliskim profesjonalną pomoc w sprawach dotyczących błędów lekarskich

Najmniejsza, ale zła decyzja lekarza czy ratownika może kosztować nas zdrowiem, wiązać się z konsekwencjami na całe życie. Udajemy się do najlepszych specjalistów po to, by móc zaufać im w pełni. Oddajemy diagnostykę własnych chorób, oceny zdrowia noworodków w pierwszych, najważniejszych dniach ich życia. Prowadzimy naszych rodziców i dziadków wierząc, że nasi najbliźsi będą w najlepszych rękach. Jednak nadal ogromna ilość przypadków medycznych kończy się tragicznie z powodu nieuwagi czy braku profesjonalizmu i niewystarczającej wiedzy. Zespół Staśkiewicz Janczarek ma szerokie doświadczenie w tych dziedzinach i pomoże podjąć Ci rozsądne decyzje prawne.

Potrzebuję Pomocy

Prawo medyczne to szeroka dziedzina. Udowodnienie błędu lekarskiego jest trudną drogą w którą pójdzie z Tobą jedynie doświadczony w tym zakresie prawnik. Odpowiednia osoba przejdzie każdy etap sporu dbając o najmniejszy szczegół po to, by uzyskać maksymalne odszkodowanie. I choć wsparcie finansowe często nie jest w stanie odkupić krzywdy emocjonalnej to zapewni pokrycie kosztów związanych z niepełnosprawnością, wygórowanych rachunków szpitalnych i utraconych przez brak możliwości samodzielnej pracy dochodów. Zadbamy o Twój komfort przez cały proces.

Błędy, które należy zbadać w procesie sądowym:

 • Źle postawiona jednostka chorobowa
 • Nieuwaga na stan pacjenta, pominięta lub opóźniona diagnoza
 • Urazy podczas porodu, brak odpowiednich badań w trakcie ciąży
 • Zakażenia szpitalne
 • Niewłaściwa amputacja
 • Narzędzia chirurgiczne pozostawione u pacjenta
 • Nieprawidłowy lek lub dawkowanie
 • Brak profesjonalizmu podczas operacji

Świadczenia jakie możesz uzyskać:

 • Odszkodowanie - rekompensata strat, jakie pacjent poniósł w związku z zaistniałą sytuacją
 • Zadośćuczynienie - jednorazowe świadczenie związane z szkodą niemajątkową, czyli związaną z bólem fizycznym i psychicznym, jaki związany jest z zdarzeniem
 • Renta na zwiększone potrzeby poszkodowanego – roszczenie to powstaje, gdy w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia zwiększają się potrzeby życiowe poszkodowanego, przykładowo zakup lekarstw, czy też dodatkowa opieki osoby trzeciej
 • Renta z tytułu utraty zdolności do pracy – powstaje gdy poszkodowany w wyniku wypadku nie ma możliwości zarobkowania
Piotr Janczarek Adwokat
Adwokat, Partner

Piotr Janczarek

Tomasz Staśkiewicz
Radca prawny, partner

Tomasz Staśkiewicz

Sprawy medyczne są niezwykle wrażliwe i należy podejść do nich z dużą czułością. Praca z klientem, który stracił bliskiego lub ogląda krzywdę swojego nowonarodzonego dziecka z powodu winy medyka bywa trudna, bo ból wynika z poczucia niesprawiedliwości. Nasi prawnicy zrobią wszystko, by tą sprawiedliwość Ci zwrócić.

Ponad 6 mln

pozyskanych kwot tytułem odszkodowań, zadośćuczynień i rent

ponad 50

zakończonych spraw związanych z błędami medycznymi

26 lat

łączne doświadczenie naszych specjalistów

Pomoc prawnicza

Otrzymaj profesjonalne wsparcie w trudnej sytuacji. Pomożemy uzyskać Ci zadośćuczynienie za doświadczenie krzywdy, przez cały proces przejdziemy razem z Tobą wyszukując najmniejszych szczegółów. Przekażemy najważniejsze informacje prawa medycznego i mentalnie przygotujemy na przebieg sporu.

Krok 1

Spotkanie

Nie dokładaj sobie zmartwień i pozwól wyciszyć się swoim emocjom. Zaufaj naszemu zespołowi i umów się na spotkanie ze specjalistą z Kancelarii Staśkiewicz Janczarek Adwokaci i Radcowie Prawni w Warszawie lub w Bydgoszczy. Wysłucha on Twojej historii, zapisze uwagi i przedstawi Ci wstępną ocenę dla sprawy.

Krok 2

Plan działania

Tutaj będziemy gotowi przedstawić Ci dokładną strategię działania. Dzięki indywidualnemu podejściu do klienta prawnik prześledzi pod Twoim kątem po raz kolejny prawo medyczne i rozważy różne możliwości dla każdej mając konkretne rozwiązanie. Wszystko będzie Ci rozlegle wytłumaczone, odpowiemy na wszystkie wątpliwości i zmartwienia.

Krok 3

Realizacja

Nasze wsparcie formalne będzie towarzyszyć Ci do momentu rozwiązania sprawy. Nie zostawimy Cię bez wyjścia i przeprowadzimy przez każdą trudność. Wieloletnie doświadczenie naszego zespołu gwarantuje poczucie stabilizacji w trakcie całego procesu.

Jesteśmy dostępni

Silne emocje nie są najlepszym doradcą, my czekamy na Ciebie mając na dłoni gotowe rozwiązania, lata doświadczeń i świeże spojrzenie na Twoją sprawę. Pozwól sobie odczuwać trudną sytuację podczas, gdy my zajmiemy się wszystkim od początku do końca.

Nie wiesz czy to dla Ciebie?

Ta oferta jest dla Ciebie jeżeli:

 • Prawo medyczne jest Ci obce,
 • zastanawiasz się czy jakiekolwiek odszkodowanie Ci przysługuje,
 • potrzebujesz osoby, która zajmie się przerastającym Cię problemem,
 • nie wiesz jakie dokumenty medyczne należy przygotować,
 • oczekujesz zadośćuczynienia.

Nie jest dla Ciebie gdy:

 • nie chcesz zawalczyć o sprawiedliwość,
 • śledzisz zmiany w prawie medycznym,
 • nie boisz się sporu z doświadczonymi medykami.

Skontaktuj się z nami

1. za pomocą formularza kontaktowego

  2. Za pomocą dostępnych środków komunikacji

  FAQ

  Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania

  Czy roszczenie odszkodowawcze za błąd medyczny ulega przedawnieniu?

  Tak. Roszczenie takie co do zasady ulega przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia dowiedzenia się lub od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności poszkodowany mógł się dowiedzieć o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Termin ten jednak nie może być dłuższy niż 10 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę.

  Czy można odmówić przyjęcia pacjenta chorego do szpitala?

  Za Sądem Najwyższym stwierdzić należy, iż odmowa lekarza wykonania w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej zabiegu operacyjnego, którego celowość stwierdzono, nie może być dowolną decyzją tego lekarza, a wymaga istnienia poważnych powodów stwierdzonych stosownymi konsultacjami oraz szczegółowego uzasadnienia w dokumentacji medycznej (I CKN 1386/00).

  Czy posługiwanie się wadliwym sprzętem medycznym rodzi odpowiedzialność odszkodowawczą?

  Jak najbardziej, posługiwanie się wadliwym, czy też nie do końca sprawnym sprzętem medycznym rodzi odpowiedzialność odszkodowawczą i to bez względu na powstanie z tego tytułu rozstroju zdrowia pacjenta.

  Za jakie ogólnie błędy ponoszona jest odpowiedzialność odszkodowawcza?

  1. błąd diagnostyczny – czyli niewłaściwe rozpoznanie stanu zdrowia pacjenta

  2. błąd techniczny – czyli błąd polegający na zaniedbaniach i wadliwe wykonanych czynnościach, jak choćby pozostawienie narzędzi w ciele pacjenta

  3. błąd terapeutyczny – czyli nieprawidłowe leczenie pacjenta, czy też przeprowadzenie leczenia pomimo istnienia do tego przeciwskazań medycznych

  4. błąd organizacyjny – czyli niewłaściwe prowadzenie i funkcjonowanie podmiotu leczniczego, choćby brak właściwego sprzętu i kadry

  5. błąd informacyjny - czyli brak poinformowania pacjenta lub też nieprawidłowe poinformowanie pacjenta o stanie jego zdrowia, proponowanych metodach leczenia oraz możliwych konsekwencjach tego leczenia.

  Jakie są możliwe świadczenia za błąd medyczny?

  1. Odszkodowanie – czyli rekompensata strat, jakie pacjent poniósł w związku z zaistniałą sytuacją

  2. Zadośćuczynienie - jednorazowe świadczenie związane z szkodą niemajątkową, czyli związaną z bólem fizycznym i psychicznym, jaki związany jest z zdarzeniem

  3. Renta na zwiększone potrzeby poszkodowanego – roszczenie to powstaje, gdy w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia zwiększają się potrzeby życiowe poszkodowanego, przykładowo zakup lekarstw, czy też dodatkowa opieka osób trzecich

  4. Renta z tytułu utraty zdolności do pracy – powstaje, gdy poszkodowany w wyniku wypadku nie ma możliwości zarobkowania

  Kto odpowiada za błąd lekarski?

  W uproszczeniu można powiedzieć, że:

  1. jeżeli lekarz wykonuje zawód samodzielnie w ramach prywatnej praktyki i zawiera z pacjentem umowę cywilną, będzie samodzielnie ponosił odpowiedzialność za zawinioną szkodę wyrządzoną pacjentowi.

  2. jeżeli lekarz wykonuje zawód w ramach prywatnej praktyki, ale na podstawie umowy. NFZ, również ponosić będzie odpowiedzialność za własne zawinione działania.

  3. jeżeli lekarz jest zatrudniony w podmiocie udzielającym świadczenia zdrowotne wówczas nie łączy go żadna umowa z pacjentem. Lekarz leczy wtedy na podstawie umowy o pracę z zakładem leczniczym i nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzaną pacjentowi. Odpowiedzialność tą ponosi szpital.

  4. jeżeli lekarz wykonuje zawód w zakładzie leczniczym na podstawie umowy cywilnoprawnej (tzw. kontrakt), jego odpowiedzialność za zawinione wyrządzenie szkody jest solidarna z zakładem leczniczym, który zawarł z nim w/w umowę (kontrakt).

  Kiedy lekarz lub jednostka lecznicza ponosi odpowiedzialność?

  Z odpowiedzialnością będziemy mieli do czynienia, gdy powstanie szkoda pacjenta (majątkowa lub niemajątkowa), która wyniknie z działań lub zaniechań związanych z postępowaniem niezgodnym z zasadami wiedzy medycznej i pomiędzy ową szkodą i owymi działaniami / zaniechaniami zaistnieje związek. Nie można jednak pominąć kwestii, iż lekarz, czy jednostka lecznicza ponosi odpowiedzialność jedynie za winę, czy to umyślną, czy to nieumyślną mającą postać niedbalstwa lub lekkomyślności. Odpowiedzialność ta bowiem nie jest odpowiedzialnością za wynik (rezultat).

  Czy lekarz, jednostka lecznicza odpowiada za błędy związane z wykonanymi zabiegami chirurgii estetycznej?

  Tak, jeżeli powstała szkoda związane jest z nieprawidłowym postępowaniem lekarza (jednostki leczniczej), a nie jedynie z nieosiągnięciem spodziewanego przez pacjenta rezultatu.

  Błąd medyczny – pomoc prawna

  Błąd medyczny odnosi się do szeroko rozumianego pojęcia związanego z błędami popełnianymi w ramach działań medycznych. W mowie potocznej spotkać można się także z pojęciem błędu leczniczego, jednak takie określenie może niepotrzebnie zawężać jego znaczenie.

  W przypadku popełnienia błędu medycznego osoba poszkodowana ma prawo ubiegać się o stosowne odszkodowanie. Samodzielne ubieganie się o należne świadczenie bywa czasochłonne i nie zawsze skuteczne. Stąd też dobrym rozwiązaniem w takich przypadkach jest skorzystanie z pomocy prawnej adwokata do spraw błędów medycznych.

  Błąd w sztuce medycznej – charakterystyka

  Błędem w sztuce medycznej określa się działanie, które jest niezgodne z przyjętymi, obowiązującymi i aktualnymi zasadami postępowania oraz z najnowszą i zatwierdzoną wiedzą medyczną. Stanowi on przy tym naruszenie praw pacjenta, co siłą rzeczy przekłada się na możliwość wystąpienia o wypłatę odszkodowania.

  Mówiąc o błędzie medycznym należy pamiętać, że popełnić może go nie tylko lekarz, ale też stomatolog, pielęgniarka, położna, farmaceuta czy fizjoterapeuta – innymi słowy osoba świadcząca obsługę medyczną i wykonująca zawód z nią związany. Wynikiem takiego błędu jest szkoda pacjenta, to jest: rozstrój zdrowia, trwały uszczerbek na zdrowiu (związany na przykład z doprowadzeniem do niepełnosprawności chorego) oraz, w najgorszym wypadku, jego śmierć. Określenie „błąd w sztuce lekarskiej” dotyczy, jak wspomnieliśmy, szerszego pojęcia, w związku z czym konieczne jest również wyodrębnienie pozostałych rodzajów błędów przynależących do tej kategorii.

  Sprawy prawne błąd medyczny i lekarski

  Rodzaje błędów medycznych

  W literaturze fachowej oraz w orzecznictwie można spotkać się z kilkoma rodzajami błędów medycznych. Nieco umownie można zatem wymienić błędy: diagnostyczny, terapeutyczny, organizacyjny, informacyjny czy techniczny.

  Błąd diagnostyczny

  Błąd diagnostyczny (lub też błąd rozpoznania) – wynika z nieprawidłowo postawionej diagnozy schorzenia występującego u pacjenta. Można opisać go w dwojaki sposób, to jest jako błędną ocenę, że osoba jest zdrowa, pomimo tego, że faktycznie choruje lub też, że jest chora, ale rozpoznanie schorzenia pozostaje nieprawidłowe.

  Przez specjalistów błąd diagnostyczny traktowany jest jako jeden z najpoważniejszych, ponieważ może prowadzić do popełnienia następnych błędów medycznych – na skutek błędnej diagnozy może zostać wprowadzone nieprawidłowe leczenie, które doprowadzi do szkody chorego. Przykładem tego rodzaju zdarzenia medycznego może być głośna w ostatnim czasie problematyka diagnozowania endometriozy u kobiet, które nawet przez wiele lat mogą odczuwać silne dolegliwości bólowe, które przez lekarzy rozpoznawane są jako naturalnie występujące bolesne miesiączkowanie czy zwyczajna nadwrażliwość pacjentki.

  Błąd terapeutyczny

  Błąd terapeutyczny pozostaje ściśle związany z powyższym błędem diagnostycznym. Na skutek nieprawidłowego rozpoznania schorzenia chory jest źle leczony. Błędne określenie jednostki chorobowej wiąże się z wprowadzeniem leków czy metody leczenia, które nie tylko nie odpowiadają faktycznej chorobie pacjenta, ale dodatkowo mogą prowadzić do rozstroju jego zdrowia.

  Szczególnie przykrymi dla poszkodowanych są błędy terapeutyczne związane z przeprowadzeniem zabiegów chirurgicznych będących całkowicie zbędnymi, a wiążącymi się z dodatkowym bólem i urazami.

  Błąd organizacyjny

  W przypadku błędu organizacyjnego nie tylko pracownik medyczny może być odpowiedzialny za jego popełnienie. Tutaj, za powstanie szkody względem pacjenta, odpowiadać może także wybrany podmiot administracyjny, w tym szpital, przychodnia lekarska czy prywatna klinika lub gabinet.

  Charakterystycznymi dla tego błędu są wszelkiego rodzaju zaniedbania w organizacji pracy podmiotu medycznego, w tym chociażby prowadzenie dokumentacji w nieprawidłowy sposób czy też zaniedbanie kwestii dostępu do specjalistycznego sprzętu diagnostycznego.

  Błąd informacyjny

  Należący do kategorii błędów mogących wiązać się z wszystkimi poprzednimi, a związany z taką kwestią, jak błędne przekazanie informacji o stanie zdrowia czy też informowanie pacjenta w sposób niewystarczający lub niezrozumiały.

  Błąd techniczny

  Mówiąc o błędzie technicznym należy skupić się na nieodpowiednio realizowanym leczeniu wynikającemu z błędnego wykonania zaleceń lekarskich. Do błędów tego rodzaju zalicza się także niepoprawne przeprowadzenie zabiegu, gdy w ciele chorego pozostawione zostają narzędzia chirurgiczne czy też pomylenie konkretnych pacjentów w przypadku kwalifikacji do wykonania operacji.

  Błąd w sztuce lekarskiej – odszkodowanie za błędy medyczne

  Wymienione powyżej, przykładowe błędy medyczne, mogą odrębnie odpowiadać błędom lekarskim. Popełnione w wyniku zaniechania lub czynności niezgodnej z dostępną wiedzą medyczną mogą prowadzić do uszczerbku na zdrowiu, lub śmierci chorego. W ich wyniku poszkodowany lub jego przedstawiciele (rodzina, gdy pacjent zmarł lub nie jest w stanie samodzielnie ubiegać się o odszkodowanie) może domagać się rekompensaty.

  Błędy lekarskie – gdzie szukać pomocy?

  Jeżeli Ty lub bliska Ci osoba doświadczyliście błędu lekarskiego, pomoc prawną znajdziecie w prowadzonej przez nas kancelarii adwokatów i radców prawnych SJ Legal w Bydgoszczy i Warszawie.

  Skontaktuj się

  Aktualności