Kancelaria Staśkiewicz & Janczarek

Czy wykonawcy muszą ponieść konsekwencje wzrostu cen materiałów budowlanych?

Piotr Janczarek ,

Na przełomie 2020 i 2021 r. doszło do niespotykanego dotąd wzrostu cen materiałów budowlanych. Wiele z nich wzrosło o ponad 50 %, a część nawet około 300 %. Czy wykonawcy, którzy podpisali umowy z wynagrodzeniem ryczałtowym mogą cokolwiek zrobić, aby nie ponieść gigantycznych strat?

Mechanizmy ochrony wykonawców

W kodeksie cywilnym przewidziano mechanizmy chroniące wykonawców przed tak gwałtownymi i niespodziewanymi wzrostami cen np. materiałów. W celu zrealizowania ochrony przysługującej przedsiębiorcom, konieczne jest jednak zgłoszenie takiego żądania Sądowi. Oczywiście nie ma przeszkód, aby zmiany treści umowy dokonać w drodze aneksu podwyższającego wysokość wynagrodzenia wykonawcy. Zwykle jednak brak jest zrozumienia takiego oczekiwania po stronie zamawiającego lub inwestora, względnie generalnego wykonawcy. W konsekwencji, pozostaje jedynie dochodzenie swoich racji na drodze sądowej.

W ramach procesu sądowego możliwe jest dochodzenie dokonania:

  • zmiany treści umowy – zasadniczo w zakresie podwyższenia wynagrodzenia, choć inne zmiany np. co do terminu zakończenia robót, nie są wykluczone,
  • rozwiązania umowy.
Kancelaria prawna i adwokacka Staśkiewicz i Janczarek Bydgoszcz Warszawa

Wykonawcy w obliczu wzrostu cen materiałów budowlanych

Zgłoszenie wskazanych żądań jest możliwe do czasu zakończenia realizacji umowy. Są w tym zakresie poglądy odmienne, ale zaproponowane rozwiązanie jest najbezpieczniejsze dla Wykonawcy.

Wykonawcy mogą oczekiwać podwyższenia wynagrodzenia o wartość zwiększonych kosztów materiałów lub innych opłat/wydatków związanych z realizacją umowy, których wzrost prowadziłby do rażącej straty w zakresie wykonania robót budowlanych w pierwotnie uzgodnionej formie. Wartości te wynoszą zwykle setki tysięcy złotych lub nawet miliony złotych.

W celu oszacowania potencjalnych roszczeń, niezbędne jest dokonanie analizy np. kosztów materiałowych budowy na dzień podpisania umowy oraz na dzień faktycznego zakupu materiałów budowlanych. Tak dokonana kalkulacja różnicowa stanowi punkt wyjścia w zakresie roszczenia wobec inwestora / zamawiającego / generalnego wykonawcy.

Część umów podpisanych przez strony wprowadza ograniczenia w dochodzeniu powiększonej dopłaty z tytułu wzrostu cen m.in. materiałów budowlanych. Myślę jednak, że ok. 95 % zawartych umów nie zawiera takich ograniczeń. Dowiedz się więcej na temat waloryzacji wynagrodzenia w umowie o roboty budowlane.

Ceny materiałów budowlanych

Jeżeli chcesz upewnić się, czy w zakresie zawartej umowy możliwe jest uzyskanie środków z tytułu gwałtownego i nieprzewidzianego wzrostu kosztów materiału skontaktuj się z nami.

Chętnie udzielimy odpowiedzi na wszelkie wątpliwości:

e-mail: p.janczarek@sj-legal.pl

tel. +48 606 693 719

Adwokat Piotr Janczarek

Partner w Kancelarii Staśkiewicz Janczarek Adwokaci i Radcowie Prawni

Buduj i inwestuj bezpiecznie z kancelarią Staśkiewicz i Janczarek. Oferujemy mocny fundament prawny z zakresu prawa budowlanego.

Tło

W czym możemy Ci pomóc?

W naszej Kancelarii rozumiemy, że każda sytuacja prawna jest wyjątkowa. Dlatego nasza misja polega na dostarczaniu spersonalizowanych rozwiązań prawnych, które spełniają Twoje indywidualne potrzeby i cele. Nasz zespół doświadczonych prawników posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne doświadczenie, które umożliwiają nam skuteczne reprezentowanie naszych klientów w różnorodnych sprawach prawnych.

Skontaktuj się z nami