Optymalna forma prowadzenia działalności gospodarczej

pomoc frankowiczom krok po kroku z kredytem, w jaki sposób prowadzić działalnośc gospodarczą

Przedsiębiorcy coraz częściej zaczynają zadawać sobie pytanie, w jakiej formie najlepiej rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej lub czy wybrana przez nich forma prowadzenia działalności jest nadal optymalna dla ich potrzeb?

Prawidłowa odpowiedź na to pytanie jest kluczowa, aby działalność przynosiła odpowiednie zyski, którymi łatwo dysponować, była optymalna podatkowo, umożliwiała zabezpieczenie majątku w przypadku trudności finansowych oraz pozwalała uregulować sukcesję zgodnie z wolą przedsiębiorcy.

W aktualnym stanie prawnym odpowiedź na powyżej postawione pytania nie jest uniwersalna. Wiele zależy od priorytetów w zakresie poszczególnych potrzeb przedsiębiorcy i występowania realnych niebezpieczeństw w prowadzonym przez niego biznesie.

Bez wątpienia jednak należy wystrzegać się kontynuowania prowadzenia biznesu w formie jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółki cywilnej. Nawet bowiem korzystne planowane zmiany legislacyjne w zakresie umożliwienia realnej sukcesji prowadzonej działalności nie zabezpieczą przedsiębiorcy ani jego następców przez zatorami płatniczymi, które mogą doprowadzić do utraty jego majątku osobistego i w najlepszej sytuacji do ogłoszenia jego upadłości.

Najniżej opodatkowany jest biznes prowadzony w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej, ale również w formie spółki jawnej, spółki partnerskiej oraz spółki komandytowej.

Sukcesję najłatwiej zabezpieczyć w spółkach, przy czym największy wachlarz rozwiązań zapewniają spółki kapitałowe tj. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. Pomocne są również odpowiednie ubezpieczenia.

Najpełniejsze zabezpieczenie majątku zapewnia spółka akcyjna, nieznacznie gorzej spółka komandytowa, której komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a dla części wspólników nawet spółka komandytowa.

Z tego względu należy stale analizować, czy aktualna forma prowadzonej działalności jest słuszna, czy też można podjąć lepszą decyzję, co do zorganizowania biznesu.

Adwokat

Piotr Janczarek 

Zobacz również