Kancelaria Staśkiewicz & Janczarek

Dziedziczenie udziałów w spółce z o.o

Piotr Janczarek ,

Problematyka związana z sukcesją coraz częściej staje się podstawowym aspektem w organizacji spółek, w tym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Możliwości w zakresie uregulowania dziedziczenia udziałów są w zasadzie nieograniczone.

Dziedziczenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - znaczenie i narzędzia prawne

Zdecydowanie większa część przedsiębiorców, w ogóle myśli o uregulowaniu dziedziczenia udziałów. Kilka lat temu, postanowienia dotyczące dziedziczenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością były częstokroć pomijane w czasie analizy postanowień umowy spółki. W zasadzie od przyjętego wzorca zależało, czy w treści umowy spółki znajdzie się stwierdzenie „Wspólnicy zmarłego wspólnika wstępują do spółki.” czy też przeciwne postanowienie „Wspólnicy zmarłego wspólnika nie wstępują do spółki.”.

Aktualnie podstawowym pytaniem przyszłych wspólników jest: „Co się stanie z firmą, kiedy mnie już nie będzie?”.

W mojej ocenie obecnie istnieją narzędzia prawne, które pozwalają zrealizować każdą wolę spadkodawcy. Dlatego tak ważne jest uprzednie ustalenie, jaka jest wola przedsiębiorcy.

Kancelaria prawna i adwokacka Staśkiewicz i Janczarek Bydgoszcz Warszawa

Sukcesja w spółkach - różnorodność sytuacji i możliwe rozwiązania

Często spółki stanowią majątek rodzin, kolegów lub całkowicie obcych sobie osób. Ponadto, istotne jest, czy przedsiębiorca ma dzieci i jeżeli tak, to czy mogą i chcą one kontynuować pracę w przedsiębiorstwie rodziców. Kolejnym problemem jest realizacja woli poprzez dokonanie podziału majątku w ten sposób, że jeden ze spadkobierców dziedziczy „firmę”, a pozostali inne składniki majątku. Wreszcie, nie mniej istotna jest sytuacja rodzinna przedsiębiorcy. Czy jest po rozwodzie, czy nie oraz czy jego dzieci są pełnoletnie, czy nie. Częstym problemem jest bowiem to, że spadkobierca nie wyobraża sobie wykonywania praw korporacyjnych przez byłego małżonka do czasu uzyskania pełnoletności przez dziecko lub dzieci. Wobec mnogości potencjalnych stanów faktycznych oczywiste jest, że w każdym przypadku rozwiązanie problemu sukcesji musi być inne.

W szczególności, że możliwe jest zarówno wstąpienie do spółki w charakterze wspólnika, jak również finansowe rozliczenie się ze spadkobiercami i umorzenie ich udziałów.

Adwokat

Piotr Janczarek

Tło

W czym możemy Ci pomóc?

W naszej Kancelarii rozumiemy, że każda sytuacja prawna jest wyjątkowa. Dlatego nasza misja polega na dostarczaniu spersonalizowanych rozwiązań prawnych, które spełniają Twoje indywidualne potrzeby i cele. Nasz zespół doświadczonych prawników posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne doświadczenie, które umożliwiają nam skuteczne reprezentowanie naszych klientów w różnorodnych sprawach prawnych.

Skontaktuj się z nami