Błąd w sztuce lekarskiej, w tym błędy popełniane przy porodach w ujęciu prawnym (zarys)

Prawo medyczne błąd lekarski

Utrata bliskiej osoby w wyniku błędu w sztuce lekarskiej może być najbardziej traumatycznym wydarzeniem w życiu.  

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego błędem w sztuce lekarskiej jest czynność (zaniechanie) lekarza w zakresie diagnozy i terapii, niezgodna z nauką medycyny w zakresie dla lekarza dostępnym (wyrok SN z 1.4.1955 r. IV CR 39/54).

Z błędem w sztuce lekarskiej mamy do czynienia, gdy pracownik medyczny nie zapewnia odpowiedniej lub ratującej życie opieki swoim pacjentom.

Najczęściej błędy medyczne, które występują polegają na wadliwym diagnozowaniu stanu chorobowego, zakażeniu szpitalnym, niewłaściwej amputacji, pozostawianiu u pacjenta narzędzi chirurgicznych, zaaplikowanie nieprawidłowego leku lub dawkowania oraz urazy podczas porodu.

Pamiętać trzeba, że obowiązkiem lekarza podczas porodu jest upewnienie się, że dziecko przychodzi na świat tak zdrowe, jak to tylko możliwe.

Ciąża jest niewątpliwie doświadczeniem zmieniającym życie. Niestety każdego roku miliony dzieci rodzą się z wadami wrodzonymi, którym można było zapobiec. 

Do typowych urazów związanych z porodem zaliczamy uszkodzenia mózgu, urazy rdzenia kręgowego, porażenia mózgowe, porażenia ramienne, deprywacja tlenu, paraliż twarzy, czy też śmierć.

Poważne problemy, takie jak uszkodzenie mózgu i upośledzenie umysłowe, są nie rzadko powodowane zaniedbaniami lekarzy. Niezależnie od tego, czy dzieje się to podczas opieki prenatalnej, czy podczas faktycznego porodu, jeśli lekarz nie wykonuje swojej pracy prawidłowo, może to spowodować obrażenia dziecka na całe życie.

Urazy porodowe występują w różnych kontekstach i mogą wiązać się z różnymi przyczynami. Podczas gdy czasami uraz jest nieuniknionym powikłaniem porodu, istnieje wiele urazów, które można przypisać błędom przez położnika lub lekarza. Jeśli przykładowo lekarz nie oceni zmian pokazanych na monitorze płodu lub jeśli lekarz opóźni wykonanie cesarskiego cięcia, mogą wystąpić poważne urazy neurologiczne, porażenie mózgowe, niewydolność narządów lub śmierć.

Czasami błędy popełnione podczas porodu mogą powodować poważne problemy neurologiczne, takie jak porażenie Erba. Jeśli nerwy w ramieniu dziecka są rozciągnięte lub pociągnięte, dziecko może pozostać ze zmieniającą życie utratą funkcji motorycznych w tym ramieniu i / lub dłoni.

Jeśli zaś problemy zdrowotne przyszłej matki nie zostaną odpowiednio rozwiązane w czasie ciąży, zdrowie dziecka może być zagrożone. Typowe problemy zdrowotne, takie jak cukrzyca matki lub opryszczka pospolita, niewłaściwie zarządzane przez lekarza, mogą mieć katastrofalne konsekwencje dla nienarodzonego dziecka.

Udowodnienie błędu w sztuce lekarskiej, że doszło do nadużyć, nie jest jednak takie łatwe. Wymaga sporego doświadczenia i wiedzy

Jednakże przy prawidłowo zdefiniowanej przyczynie zaistniałego stanu – błędu medycznego, lekarskiego, udowodnieniu winy i związku przyczynowego oraz uargumentowaniu swojego stanowiska, możliwe jest otrzymanie stosownego świadczenia rekompensującego choć w pewnym stopniu zaistniałą sytuację, wynikającego z zaniedbań i zaniechań lekarza, czy też szpitala. 

Świadczenia, które można otrzymać przy odpowiednim, jak wskazano powyżej zdefiniowaniu i udowodnieniu winy, za błąd medyczny, czy też lekarski to:

  1. Odszkodowanie – czyli rekompensata strat, jakie pacjent poniósł w związku z zaistniałą sytuacją
  2. Zadośćuczynienie –  jednorazowe świadczenie związane z  szkodą niemajątkową, czyli związaną z bólem fizycznym i psychicznym, jaki związany jest z zdarzeniem
  3. Renta na zwiększone potrzeby poszkodowanego – roszczenie to powstaje, gdy w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia zwiększają się potrzeby życiowe poszkodowanego, przykładowo zakup lekarstw, czy też dodatkowa opieka osób trzecich
  4. Renta z tytułu utraty zdolności do pracy – powstaje, gdy poszkodowany w wyniku wypadku nie ma możliwości zarobkowania

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawach błędów medycznych, błędów lekarskichskontaktuj się z nami. Chętnie udzielimy odpowiedzi na wszelkie pytania:

e-mail: t.staskiewicz@sj-legal.pl

tel. +48 606 300 713

Radca Prawny Tomasz Staśkiewicz

Partner w Kancelarii Staśkiewicz Janczarek Adwokaci i Radcowie Prawni

Zobacz również