Kancelaria Staśkiewicz & Janczarek

Zmiany prawne w spółkach komandytowych - Czy można się przed nimi uchronić?

Piotr Janczarek ,

Stało się to co zapowiadano od 2013 r. Sejm przegłosował zmiany w zakresie opodatkowania dochodu wypracowanego przez spółki. Od 2021 r. spółka komandytowa najpierw zapłaci CIT, a następnie jej wspólnicy zapłacą PIT od dochodu z tytułu zysku przypadającego na ich rzecz.

Czy można zneutralizować lub uniknąć skutków wprowadzanych zmian? Uważam, że tak!

NA CZYM KONKRETNIE POLEGAJĄ ZMIANY?

Aktualnie komandytariusze będący osobami fizycznymi opłacają wyłącznie PIT – zwykle w wysokości 19 % od uzyskanego przez spółkę i przypadającego na nich dochodu.

Po zmianach, spółka komandytowa będzie zobowiązana do zapłacenia podatku CIT od dochodu, a następnie jej wspólnicy do zapłaty podatku dochodowego. W konsekwencji powstanie podwójne opodatkowanie dochodu w spółce komandytowanej znane już ze spółek kapitałowych (spółki akcyjnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) oraz ze spółki komandytowo – akcyjnej.

W konsekwencji, sens istnienia spółek komandytowych, w których komandytariusze są osobami fizycznymi i zwykle wspólnikami spółki z o. o. oraz członkami jej zarządu, która jest komplementariuszem, w zasadzie stracą na znaczeniu.

Zmiany podatkowe spółek komandytowych

CZY MOŻNA SIĘ W JAKIŚ SPOSÓB UCHRONIĆ PRZED ZMIANAMI?

Naszym zdaniem na pewno. W celu prawidłowej zmiany struktury organizacyjnej naszych klientów, prowadzimy analizy i przedstawiamy im propozycje, które dotychczas w całości pozwolą na uniknięcie podwójnego opodatkowania dochodu. Nie można jednak wykluczyć, że czasami efekt ten będzie do uzyskania jedynie w części. Z pewnością jednak, im więcej czasu pozostanie na analizę sytuacji klienta, tym lepsze rozwiązania będą możliwe do zaproponowania.

Należy jednak pamiętać, że dokonując zmian w sposób nieprzemyślany, można narazić się na zarzut dokonywania agresywnej optymalizacji podatkowej. W konsekwencji spowoduje to brak skuteczności dokonywanych zmian pod względem podatkowym i konieczność zapłaty podwójnego podatku dochodowego.

Jeżeli mają Państwo pytania, proszę o kontakt.

 

Adwokat

Piotr Janczarek

Zmiany w spółkach komandytowych 2020
Tło

W czym możemy Ci pomóc?

W naszej Kancelarii rozumiemy, że każda sytuacja prawna jest wyjątkowa. Dlatego nasza misja polega na dostarczaniu spersonalizowanych rozwiązań prawnych, które spełniają Twoje indywidualne potrzeby i cele. Nasz zespół doświadczonych prawników posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne doświadczenie, które umożliwiają nam skuteczne reprezentowanie naszych klientów w różnorodnych sprawach prawnych.

Skontaktuj się z nami