Kancelaria Staśkiewicz & Janczarek

Korzystna dla Kredytobiorców frankowych opinia rzecznika generalnego w sprawie C-520/21

W dniu dzisiejszym (16 lutego 2023 r.) Rzecznik Generalny wydał opinię w sprawie C-520/21 dotyczącej możliwości żądania przez banki tzw. „Wynagrodzenia za korzystanie z kapitału”.

Opinia ta była długo wyczekiwana przez kredytobiorców frankowych, którzy obawiają się, że po stwierdzeniu nieważności umowy łączącej ich z bankiem zostaną pozwani o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, który udostępnił im Bank.

Opinia Rzecznika Generalnego w sprawie C-520/21

W wydanej dziś opinii Rzecznik Generalny stwierdził, że po uznaniu umowy kredytu hipotecznego za nieważną ze względu na nieuczciwe warunki konsumenci mogą dochodzić względem banków roszczeń wykraczających poza zwrot świadczeń pieniężnych; bankom zaś nie przysługuje takie prawo.

Rzecznik Generalny podkreślił, że w jego ocenie bank nie może dochodzić względem konsumenta roszczeń wykraczających poza zwrot przekazanego kapitału kredytu i zapłatę odsetek ustawowych za opóźnienie od chwili wezwania do zapłaty. 

KORZYSTNA DLA KREDYTOBIORCÓW OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO W SPRAWIE C-520/21

W uzasadnieniu opinii Rzecznik Generalny wskazał, że uznanie umowy kredytu hipotecznego za nieważną stanowi konsekwencję zamieszczenia w tej umowie nieuczciwych warunków przez bank. Przedsiębiorca nie może czerpać korzyści gospodarczych z sytuacji powstałej na skutek własnego bezprawnego działania. Ponadto bank nie byłby zniechęcony do stosowania nieuczciwych warunków w umowach kredytu zawieranych z konsumentami, jeżeli, pomimo uznania tych umów za nieważne, mógłby pobierać od konsumentów rynkowe wynagrodzenie za korzystanie z kapitału kredytu. W takiej sytuacji mogłoby się nawet okazać, że narzucanie konsumentom nieuczciwych warunków byłoby dla banku opłacalne. 

Rzecznik Generalny podkreślił też, że Banki, jako podmioty utworzone na podstawie prawa, są zobowiązane prowadzić swoje sprawy w sposób zapewniający przestrzeganie wszystkich jego przepisów.

Dzisiejsza opinia Rzecznika Generalnego nie jest wiążąca, nie przesądza o tym, jakie będzie orzeczenie TSUE, jednak jest ona bardzo ważna dla orzecznictwa, bowiem często orzeczenia TSUE zgodne są z kierunkiem wydanej opinii Rzecznika Generalnego.

KORZYSTNA DLA KREDYTOBIORCÓW OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO W SPRAWIE C-520/21

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawach kredytu frankowegoskontaktuj się z nami

Chętnie udzielimy odpowiedzi na wszelkie pytania:

Zadzwoń lub napisz do nas:

Tło

W CZYM MOŻEMY CI POMÓC?

W naszej Kancelarii rozumiemy, że każda sytuacja prawna jest wyjątkowa. Dlatego nasza misja polega na dostarczaniu spersonalizowanych rozwiązań prawnych, które spełniają Twoje indywidualne potrzeby i cele. Nasz zespół doświadczonych prawników posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne doświadczenie, które umożliwiają nam skuteczne reprezentowanie naszych klientów w różnorodnych sprawach prawnych.

Skontaktuj się z nami