Zespół

MONIKA FAUSTMANN-TARNECKA MŁODSZY PRAWNIK

Monika Faustmann-Tarnecka

Monika Faustmann-Tarnecka
Młodszy prawnik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz prawa pracy. Zajmuje się analizą i sporządzaniem umów cywilnoprawnych, pism procesowych i pozaprocesowych oraz działaniami z zakresu komunikacji marketingowej kancelarii.