DANIEL SETCKI RADCA PRAWNY

Radca prawny Daniel Setcki

Daniel Setcki
Radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po zdaniu egzaminu zawodowego, został wpisany na listę  Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy.

W toku dotychczasowej kariery zawodowej współpracował z kancelariami adwokackimi i radcowskimi z terenu Bydgoszczy oraz Torunia a także zdobył doświadczenie międzynarodowe podczas staży zagranicznych w Goldwater Institute w Phoenix (Arizona) w Stanach Zjednoczonych oraz w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Radzie Europy w Strasburgu.

Do najważniejszych obszarów praktyki należy szeroko rozumiane prawo cywilne i gospodarcze, w tym w szczególności w zakresie prawa zobowiązań, prawa spółek, sporządzania umów oraz zagadnień związanych z obrotem i gospodarką nieruchomościami.

Biegle włada językiem angielskim.