Nasza Kancelaria świadczy usługi prawne, obejmujące zarówno udzielanie porad prawnych, jak również reprezentację klientów w postępowaniach sądowych oraz przedsądowych, w tym m.in. w sprawach o:

  • rozwód i separację,
  • podział majątku wspólnego,
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
  • alimenty, w tym ustalenie, podwyższenie, obniżenie alimentów, zniesienie obowiązku alimentacyjnego,
  • sprawy o wykonywanie władzy rodzicielskiej,
  • sprawy o uregulowanie kontaktów z dzieckiem,
  • sprawy o ustalenie, pochodzenia dziecka, w tym zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie ojcostwa,