Zespół SJ-legal - Adwokat i Prawnik spraw rozwodowych Bydgoszcz Warszawa

Rozwodzisz się? Zabezpiecz majątek

Rozwód i podział majątku to dwie sprawy wywołujące silne emocje. Skorzystaj z pomocy doświadczonego prawnika. Przejdź do nowego etapu w swoim życiu bez niespodzianek. Pomoc znajdziesz w Kancelarii Staśkiewicz i Janczarek. Szukaj nas w Bydgoszczy lub Warszawie.

Kontaktuje się

Droga postępowania rozwodowego bywa trudna. Jakie są tego powody?

 • DZIECI – bezpieczeństwo Twojej rodziny to dla nas priorytet. Szybkie rozstrzygnięcie procesu rozwodowego oszczędzi niepotrzebnych stresów pozostałym członkom rodziny,
 • EMOCJE – adwokat to bufor. Minimalizuje ogniska zapalne w czasie sprawy rozwodowej. Oznacza to mniej stresu dla Ciebie i rodziny,
 • MAJĄTEK – pomożemy zachować część majątku, która Ci się należy,
 • PROBLEMY – prowadzimy sprawy, w których dodatkowym dowodem przeciwko stronie są nałogi (alkoholizm, hazard, narkotyki) lub stosowanie przemocy fizycznej.
Piotr Janczarek Adwokat rozwody warszawa
Adwokat, Partner

Piotr Janczarek

Tomasz Staśkiewicz rozwody Bydgoszcz
Radca prawny, partner

Tomasz Staśkiewicz

Rozwód to sytuacja nie tylko stresująca, ale i trudna. Dlatego tak ważne jest wsparcie doświadczonego prawnika. Prawem rozwodowym zajmujemy się od lat. Jesteśmy na bieżąco z aktualnymi przepisami. Bez problemu dopasujemy je do konkretnego przypadku. Proces rozwodowy znamy od każdej strony: prawnej, technicznej i emocjonalnej. Dlatego spojrzymy na Twoją sytuację obiektywnie. Przygotujemy dobrą linię obrony, która przyczyni się do przyspieszenia wyroku.

Kluczem do sukcesu jest obranie dobrej strategii. To element, który dopasowujemy indywidualnie do sytuacji każdego Klienta. Ułatwiamy zamknięcie nieudanego związku bez niepotrzebnego stresu. Z korzyścią dla Klienta.

3 miesiące

najszybciej uzyskany wyrok rozwodowy

przeszło 200

zakończonych spraw rozwodowych

98%

skutecznych spraw

26 lat

łączne doświadczenie naszych specjalistów

Pomoc prawnicza

Spojrzymy na Twoją sprawę obiektywnie. Wychwycimy kwestie problematyczne. Znajdziemy argumenty, których użyjemy podczas obrony. Dzięki temu unikniesz trudnego i długotrwałego rozwodu. Zakończ nieudany związek małżeński na Twoich warunkach.

Krok 1

Spotkanie

Nie trać czasu. Oszczędź sobie nerwów. Umów się na spotkanie ze specjalistą z Kancelarii Staśkiewicz i Janczarek w Bydgoszczy lub w Warszawie. Omówimy problem i poznamy go z każdej strony. Wsłuchamy się w Twoje oczekiwania.

Krok 2

Plan działania

Usłyszysz, co zrobić, by rozstrzygnięcie procesu rozwodowego było dla Ciebie korzystne. Na tym etapie poznasz koszty związane z prowadzeniem Twojej sprawy.

Krok 3

Realizacja

Towarzyszymy Ci na każdym etapie procesu. Pomagamy w kwestiach formalnych (przygotowanie pism, zgromadzenie potrzebnych dokumentów), bierzemy udział w negocjacjach i reprezentujemy podczas rozprawy w sądzie.

Jesteśmy dostępni

Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Dokładnie omówimy każdy etap sprawy rozwodowej. Przygotujemy Cię na to, co może się wydarzyć. Skorzystaj z naszej pomocy w dwóch miastach: Bydgoszczy i w Warszawie.

Nie wiesz czy to dla Ciebie?

Ta oferta jest dla Ciebie jeżeli:

 • cenisz bezpieczeństwo
 • oczekujesz sprawiedliwości w podziale majątku,
 • zależy Ci na dyskrecji,
 • chcesz zminimalizować ryzyko popełnienia błędu w czasie rozwodu,
 • szukasz kogoś, kto skupi się na Twojej perspektywie

Nie jest dla Ciebie gdy:

 • znasz się na prawie rozwodowym,
 • masz nerwy ze stali,
 • stać Cię na popełnianie błędów

Skontaktuj się z nami

1. za pomocą formularza kontaktowego

  2. Za pomocą dostępnych środków komunikacji

  FAQ

  Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania

  Jak wyciszyć emocje przy sprawie rozwodowej?

  Sama sprawa rozwodowa zwykle generuje dużo emocji. Jednakże sprawne przeprowadzenie klienta przez samą procedurę oraz unikanie tzw. sytuacji zapalnych może wyciszyć część emocji. Jednocześnie takie prowadzenie sprawy przez doświadczonego prawnika nie powoduje wcale uzyskania gorszych rezultatów końcowych. Zapewnia przy tym ograniczenie emocji, stresu i niepotrzebnych konfliktów.

  Czy można zabezpieczyć kontakty z dziećmi w czasie i po procesie rozwodowym?

  Wielu mężczyzn obawia się tego, że jedną z kart przetargowych w rozwodzie będą dzieci i zazwyczaj tak jest. Można jednak przeciwdziałać takiemu postępowaniu i uzyskać zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem już w czasie sprawy o rozwód. Takie działanie z jednej strony poprawia sytuację ojca już na etapie sprawy w sądzie, a z drugiej umożliwia jeszcze lepsze rozstrzygnięcie w wyroku. Wreszcie, Sądy coraz gorzej patrzą na tego rodzaju działania matek, co przekłada się również na korzystniejsze rozstrzygnięcia w pozostałych aspektach sprawy o rozwód.

  Czy orzeczenie rozwodu wpływa na podział majątku?

  Wyrok w sprawie o rozwód nie ma wpływu na kwestię podziału majątku. W wyjątkowych sytuacjach, przy zgodnej woli małżonków możliwe jest dokonanie podziału majątku w toku sprawy o rozwód.

  Jakie są skutki orzeczenia o winie w rozwodzie?

  Orzeczenie winy jednego z małżonków przekłada się w zasadzie na możliwość zasądzenia alimentów na rzecz małżonka, który nie ponosi winy za rozpad małżeństwa. W przypadku uznania winy jednego z małżonków, drugi może żądać alimentów. Ich wysokość ma wyrównać poziom życia małżonka, który nie ponosi winy za rozwód w taki sposób, aby jego poziom życia nie uległ pogorszeniu. W tej sytuacji alimenty mogą zostać orzeczone dożywotnio. W przypadku uznania winy obydwu stron lub braku orzekania o winie, Sąd może orzec alimenty na rzecz tego z małżonków, który po rozwodzie znalazłby się w niedostatku tzn. nie mógł zaspokajać swoich podstawowych potrzeb. Okres trwania obowiązku zapłaty nie powinien przekraczać 5 lat.

  Rozwód a nowy związek

  Wiele osób pyta o możliwość związania się z nowym partnerem w trakcie sprawy o rozwód. Teoretycznie sytuacja taka jest możliwa i w wielu sprawach nie powinna negatywnie oddziaływać na sprawę rozwodową. W praktyce jednak nowy związek jednego z małżonków traktowany jest jako zawiniona przyczyna rozwodu.

  Czy wina za rozpad małżeństwa ma wpływ na podział majątku?

  Orzeczenie rozwodu z winy jednego z małżonków nie przekłada się na podział majątku. Przyjmuje się jednak, że ten małżonek, którego winy w rozwodzie nie orzeczono nie może mieć mniejszych udziałów w majątku wspólnym niż 50 %. Sytuacja, w której możliwe jest ustanowienie innej proporcji udziałów w majątku wspólnym, ma jednak wymiar bardziej teoretyczny niż praktyczny.

  Czy wina za rozpad małżeństwa ma wpływ na alimenty?

  Orzeczenie winy jednego z małżonków nie ma wpływu na alimenty na dzieci stron. Ma ono wpływ na możliwość zasądzenia alimentów od małżonka winnego, na rzecz niewinnego oraz wysokość alimentów. Możliwość zasądzenia alimentów występuje również, gdy winę za rozpad małżeństwa ponoszą dwie strony lub nie orzeka się o winie którejkolwiek ze stron. Nie ma natomiast możliwości zasądzenia alimentów od małżonka niewinnego na rzecz winnego za rozwód.

  Czy można dokonać podziału majątku łącznie z rozwodem?

  Teoretycznie możliwe jest dokonanie podziału majątku łącznie z rozwodem, ale sytuacje takie należą do rzadkości. Podział majątku następuje wtedy tak samo jak rozwód na warunkach zgodnie wypracowanych przez obydwie strony.

  Czy możliwa jest zmiana postanowień sądu w rozprawie rozwodowej?

  Często małżonkowie słyszą, że postanowienia o wysokości alimentów lub o kontaktach z dziećmi mogą podlegać zmianie. Jest to prawda, ale należy pamiętać, że aby zmiana tych rozstrzygnięć była dopuszczalna należy wykazać różnicę w sytuacji stron i ich dzieci pomiędzy tą która występowała na dzień rozwodu, a tą która ma miejsce na dzień wnioskowania o dokonanie zmiany w orzeczeniu rozwodowym.

  Czy można zmusić ojca dzieci do kontaktów z nimi?

  Zdarzają się przypadki, gdy ojciec dzieci nie wykonuje orzeczenia o kontaktach z dziećmi lub ich unika, co destabilizuje możliwość organizowania czasu przez matkę. Realnie jednak podstawową sankcją jest pozbawienie ojca praw rodzicielskich.

  Rozwód – czy to takie proste?

  Złożenie pozwu o rozwód nie załatwia sprawy. Całkowity rozpad małżeństwa orzeka sędzia. Czy jego decyzja może być odmowna? Może. Nim sędzia podejmie decyzję, dokładnie przeanalizuje warunki. W świetle prawa musi dojść do zupełnego zerwania więzi emocjonalnej, fizycznej i gospodarczej pomiędzy małżonkami. To sytuacja, w której strony świadomie rezygnują z dotychczasowych obowiązków wobec siebie. Sędzia analizuje także trwałość rozpadu małżeństwa. Przygląda się sytuacji i ocenia czy są szanse na powrót małżonków do wspólnego pożycia. Zdarza się, że małżonkowie zostają wysłani na terapię. Dzieje się tak w chwili, gdy sędzia dostrzega cień szansy na naprawę relacji pomiędzy mężem i żoną.

  Rozpad małżeństwa – ile to trwa?

  Zgodnie z art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd orzeknie rozpad małżeństwa, gdy wystąpią dwa warunki. Pierwszy to trwały rozpad pożycia, a drugi to zupełny rozpad pożycia. Jak długo trwa taka sytuacja? Nie ma określonego czasu, w jakim dochodzi do rozpadu więzi małżeńskiej. Niekiedy trwa to kilka miesięcy, a innym razem Klienci analizują to jako wieloletni proces. Dlatego rozwód jest sprawą rozpatrywaną indywidualnie. Istnieją przesłanki, których sędzia doszukuje się w każdej sprawie. Jednak nim wyda wyrok, dokładnie analizuje okoliczności i dowody zebrane w sprawie. Ze względu na charakter rozwodu, sprawie często towarzyszą emocje. Adwokat spojrzy na sytuację małżeńską obiektywnie. Dzięki temu nie tylko przygotuje dobrą linię obrony, ale przyczyni się do przyspieszenia wyroku.

  Podział majątku po rozwodzie

  Rozpad małżeństwa pociąga za sobą konsekwencje majątkowe. W chwili uprawomocnienia wyroku zmienia się dotychczasowy ustrój majątkowy. Każda ze stron zaczyna funkcjonować samodzielnie. W większości sytuacji, małżonkowie składający pozew rozwodowy posiadają wspólność majątkową. Oznacza to, że od chwili, gdy małżeństwo zaistniało formalnie, strony tworzyły wspólny majątek dorobkowy. W tej sytuacji, sprawa rozwodowa zostaje rozszerzona o podział majątku. Odbywa się to na trzy sposoby: w trakcie rozprawy rozwodowej, w odrębnej sprawie sądowej po rozwodzie lub w drodze porozumienia, na skutek umowy podpisanej przez byłych małżonków. Po rozwodzie, małżonkowie nie będą współwłaścicielami masy majątkowej. Staną się wyłącznymi właścicielami poszczególnych składników, np. domu, pojazdu lub nagromadzonych oszczędności.

  Podział majątku porozumienie małżonków

  Majątek jest dla sądu sprawą drugorzędną. W czasie rozwodu sędzia skupia się na aspektach dotyczących istoty sprawy rozwodowej, opieki nad dziećmi i na alimentach. Podział majątku wspólnego na drodze sądowej odbywa się na wniosek byłych małżonków. Czynności te są czasochłonne. Adwokaci z naszej Kancelarii posiadają doświadczenie w prowadzeniu podobnych spraw. Istnieje także inne wyjście. Większość Klientów decyduje się na podpisanie umowy porozumienia. Jest to kwestia, która wywołuje niemniejsze emocje niż te, które mają miejsce na sali rozpraw. Dlatego pomoc doświadczonego adwokata jest nieoceniona w tej kwestii. To osoba, która poprowadzi negocjacje tak, by chronić interesy swojego Klienta. Specjaliści w naszej Kancelarii mają doświadczenie w podziale majątku. Podpowiemy, w jaki sposób podzielić nieruchomości i spółki.

  Rozwody Warszawa

  Ile kosztuje rozwód?

  Wniesienie pozwu to koszt w wysokości 617 złotych. Na kwotę tę składają się opłaty skarbowe i sądowe. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie, sąd zwraca 300 zł. Pozostałą część rozdziela po równo na każdą ze stron. W przypadku wygrania sprawy, koszty pokrywa przegrany. To kwoty obligatoryjne, wynikające z ustawy. A co z wynagrodzeniem prawnika prowadzącego sprawę rozwodową? To kwota, na którą składa się mnóstwo czynników. Wynagrodzenie prawnika jest uzależnione od stopnia złożoności sprawy (orzeczenie o winie, alimenty na małżonka i dzieci, uregulowanie kontaktów). Na jego wysokość mają wpływ także decyzje dotyczące prowadzenia sprawy. Nasza pomoc może być potrzebna w samej sprawie rozwodowej. Wielokrotnie uczestniczymy także w sprawach o podział majątku.

  Zapraszamy na spotkanie

  Nasza Kancelaria działa na terenie dwóch miast: Bydgoszczy oraz Warszawy. Dzięki temu w jednakowym czasie prowadzimy sprawy rozwodowe i sprawy o podział majątku w różnych lokalizacjach. Bronimy interesów naszych Klientów i reprezentujemy ich w trakcie sprawy rozwodowej.

  Zapraszamy na spotkanie i kawę do jednego z naszych biur: w Bydgoszczy przy ul. Ignacego Paderewskiego 12/2, w Warszawie przy ul. Długiej 16. Skorzystaj z pomocy doświadczonej Kancelarii Prawnej Staśkiewicz i Janczarek.

  Aktualności