Czy możliwy jest rozwód z małżonkiem, którego miejsce pobytu nie jest znane?

rozwód i podział majątku

Jednym z nurtujących problemów dotyczących rozwodu jest ten dotyczący zamiaru założenia sprawy rozwodowej przeciwko małżonkowi, którego miejsca pobytu nie znamy.

Sytuacja taka w dobie migracji zarobkowej nie jest w ostatnich latach rzadka.

Czy więc w przypadku nieznajomości miejsca pobytu współmałżonka, wytoczenie sprawy o rozwód jest możliwe?

Na tak postawione pytanie, należy odpowiedzieć jak najbardziej twierdząco.

Gdy więc w związku małżeńskim nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia (a nie ma jednocześnie przeciwwskazań ustawowych do orzeczenia rozwodu) i nie znamy miejsca pobytu współmałżonka, aby złożyć pozew rozwodowy, musimy w pierwszej kolejności podjąć wszelkie czynności, aby miejsce to ustalić. Przykładowo wystąpić z wnioskiem do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Podjęcie takich działań jest niezbędne, nie tylko, aby miejsce to ustalić, co jest oczywiste, ale również, gdy nie uda się pozyskać adresu pobytu współmałżonka, stwarza to możliwości do wystąpienia do Sądu z stosownym wnioskiem o ustanowienie kuratora dla takiej nieznanej z miejsca pobytu osoby. Sąd jednak ustanowi takiego kuratora, który będzie niejako zastępował procesowo naszego nieobecnego małżonka w toku procesu rozwodowego, tylko i wyłącznie wtedy, gdy uprawdopodobnimy, że miejsca tego nie znamy i podjęliśmy działania, aby miejsce to ustalić.

Zadaniem takiego kuratora jest działanie w interesie osoby, którą zastępuje, tzn. w opisanej powyżej sytuacji – pozwanego w sprawie o rozwód współmałżonka. Działania kuratora muszą być korzystne dla pozwanego. 

Jednak udział kuratora sądowego ,,zamiast” pozwanego małżonka, którego miejsca pobytu nie da się ustalić, jest niemożliwy w sprawie rozwodowej, która zgodnie z zamiarem powoda (małżonka wnoszącego pozew) ma być rozstrzygana bez orzekania o winie rozpadu małżeństwa.

W takich bowiem sytuacjach, dla orzeczenia rozwodu bez oceniania przez Sąd winy któregokolwiek z małżonków, niezbędna jest zgoda każdego z rozwodzących się małżonków. Zgody takiej jednak nie może wyrazić kurator.

Tak więc dla prowadzenie sprawy rozwodowej przeciwko małżonkowi, którego miejsca pobytu nie da się ustalić, jest możliwe, z tym jednak, że tylko w sprawach, gdzie rozpatrywana i orzekana będzie wina rozpadu małżeństwa. 

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawach rozwodowych, czy też w sprawach pomiędzy rozwiedzionymi małżonkami o podział majątku skontaktuj się z nami. Chętnie udzielimy odpowiedzi na wszelkie pytania:

e-mail: t.staskiewicz@sj-legal.pl

tel. +48 606 300 713

Radca Prawny Tomasz Staśkiewicz

Partner w Kancelarii Staśkiewicz Janczarek Adwokaci i Radcowie Prawni

Zobacz również