Zespół SJ-legal Adwokaci do rozwiązywania problemów kradytów frankowych Bydgoszcz

Kredyt frankowy kosztuje Cię więcej, niż przewidywałeś?

Utrata wymarzonego domu wywołuje tyle samo silnych emocji co jego nabycie. Nie pozwól, aby ryzyko za dużych rat kredytu we frankach pogrzebało Twoje marzenia. Skorzystaj z pomocy doświadczonego prawnika i nie martw się o lepsze jutro. Pomoc uzyskasz w Kancelarii Staśkiewicz i Janczarek. Znajdziesz nas w Bydgoszczy.

Potrzebuję Pomocy

O co walczysz z bankiem, posiadając kredyt we frankach?

Ikonka trwającej umowy W przypadku trwającej umowy:

 • Sprawa o unieważnienie umowy - umowa z bankiem jest traktowana tak, jakby nigdy nie została podpisana. Kredytobiorca zobowiązany jest zwrócić do banku kwotę wypłaconego kredytu. Bank powinien oddać kredytobiorcy wszystkie wpłacone przez niego środki razem z odsetkami,
 • sprawa o odfrankowienie umowy - wiążę się to z usunięciem klauzuli indeksacyjnej z umowy kredytowej i odzyskaniem nadpłaconych rat. Skutkuje to zmniejszeniem salda zadłużenia, które od tego momentu nie jest już zależne od kursu CHF.

Ikonka trwającej umowy W przypadku zakończonej umowy:

 • Zwrot spłaconych rat,
 • zwrot dokonanych nadpłat (odfrankowienie umowy).
Piotr Janczarek Adwokat
Adwokat, Partner

Piotr Janczarek

Tomasz Staśkiewicz
Radca prawny, partner

Tomasz Staśkiewicz

Spory z bankiem w sprawach kredytów frankowych o upragnione M4 lub domek na wsi bywają czasochłonne, trudne i wyczerpujące. Głównym problemem jest fakt, że tego typu kredyt częściej rośnie, zamiast maleć. Przy tak skomplikowanych umowach ważne jest wsparcie doświadczonego prawnika. Doradztwem i opieką prawną zajmujemy się od wielu lat. Śledzimy wszystkie bieżące zmiany w prawie bankowym, a do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie. Wiedza i odpowiednie podejście są niezbędne do przygotowania dobrej linii obrony.

Kluczem do sukcesu jest dokładne zapoznanie się ze sprawą i wczucie w obecną sytuację klienta. Dzięki fachowej wiedzy skrócimy Twoją drogę do wyroku sądowego do minimum. Pozwól sobie na odzyskanie utraconych pieniędzy bez dodatkowego stresu.

przeszło 6

odfrankowanych umów z bankiem

173

unieważnionych umów frankowych

100%

skutecznych spraw

26 lat

łączne doświadczenie naszych specjalistów

Pomoc prawnicza

Zakończ niekorzystną umowę z bankiem na Twoich warunkach. Sprawdzimy wszystkie zapisy w umowie. Wychwycimy błędy i optymalnie podejdziemy do sprawy. Znajdziemy argumenty, których użyjemy podczas obrony.

Krok 1

Kontakt

Umów się na spotkanie ze specjalistą z Kancelarii Janczarek i Staśkiewicz w Bydgoszczy. Nie poświęcaj już więcej czasu na przeglądanie trudnych zapisów. Porozmawiaj z nami o Twoim problemie. Wspólnie ustalimy, jakie są Twoje oczekiwania.

Krok 2

Przygotowanie

Nie trać czasu i na spotkanie przynieś ze sobą umowę lub przygotuj niezbędne informacje:

 • datę i kwotę umowy,
 • nazwę banku,
 • spłacanie kredytu lub datę, kiedy kredyt został już spłacony.
Krok 3

Spotkanie

Rozpoczynamy od bezpłatnej analizy. Na tym etapie usłyszysz od nas plan działania i poznasz koszty związane z prowadzeniem Twojej sprawy.

Krok 4

Realizacja

Przejdziemy z Tobą przez każdy etap procesu. Podpowiemy jakie dokumenty musisz zgromadzić na potrzeby rozprawy. Przygotujemy wszystkie potrzebne do złożenia pisma. Reprezentujemy Cię w sądzie podczas rozpraw i bierzemy udział na każdym etapie negocjacji.

Jesteśmy dostępni

Nie wiesz, od czego zacząć? Przygotujemy Cię do każdego etapu postępowania w sprawie nieuczciwego rozliczania kredytów frankowych. Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Przygotujemy Cię na to, co może się wydarzyć. Rozwiejemy wszystkie niejasne zapisy zawarte w umowie z bankiem. Z naszej pomocy możesz skorzystać w Bydgoszczy.

Nie wiesz czy to dla Ciebie?

Ta oferta jest dla Ciebie jeżeli:

 • Masz problem ze zrozumieniem umowy z bankiem,
 • masz wątpliwości co do uczciwości dot. warunków rozliczania kredytu,
 • szukasz kogoś, kto rzeczowo podejdzie do tematu kredytów frankowych,
 • uważasz, że bank, źle określił Twoją zdolność kredytową i naraził Cię na dodatkowe koszty,
 • chcesz zminimalizować ryzyko popełnienia błędu przy składaniu wniosku.

Nie jest dla Ciebie gdy:

 • Twój portfel stać na popełnianie błędów,
 • lubisz się denerwować,
 • znasz się na prawie bankowym.

Skontaktuj się z nami

1. za pomocą formularza kontaktowego

  2. Za pomocą dostępnych środków komunikacji

  FAQ

  Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania

  Czy wraz z wniesieniem pozwu można uzyskać zawieszenie spłat rat kredytu?

  Tak. Wraz z wniesieniem pozwu można wnieść do Sądu wniosek o zabezpieczenie roszczenia do czasu prawomocnego zakończenia postępowania poprzez zawieszenie spłaty rat kredytu oraz zakaz wypowiedzenia umowy kredytowej przez Bank.

  Czy Bank może podjąć jakieś negatywne czynności przeciwko kredytobiorcy, gdy ten złoży do Sądu pozew przeciwko Bankowi?

  Absolutnie Nie. Bank nie ma żadnych możliwości, aby wyciągnąć negatywne konsekwencje przeciwko kredytobiorcy, który złożył pozew do Sądu, jeżeli tylko kredytobiorca dalej terminowo spłaca kredyt lub też nie musi go spłacać (w czasie toczącego się postępowania sądowego) po wydaniu przez Sąd postanowienia w ramach zabezpieczenia powództwa i zawieszeniu spłaty kredytu.

  Czy podpisane przez kredytobiorcę oświadczenia o ryzyku kursowym wyklucza złożenie pozwu przeciwko bankowi?

  Nie. Oświadczenie podpisywane przez kredytobiorcę przy zawieraniu umowy kredytowej nie stanowi przeciwskazania do wytoczenia procesu sądowego przeciwko Bankowi. Sądy w Polsce słusznie uważają, iż oświadczenia takie nie są w żadnej mierze równoznaczne z tym, że kredytobiorca został rzetelnie poinformowany przez Bank o ryzyku, jakie wiąże się z zaciągnięciem zobowiązania powiązanego z kursem obcej waluty.

  Czy zamieszkiwanie poza granicami Polski, uniemożliwia wniesienie pozwu.

  W żadnej mierze nie. Do wniesienia pozwu przy pomocy pełnomocnika, należy przedstawić mu umowę kredytową wraz z zawartymi aneksami (jeżeli takowe były zawierane). Ponadto udzielić niezbędnych informacji, które pozwolą na wniesienie pozwu przeciwko Bankowi, a które przekazane mogą być poprzez takie środki jak telefon, email, czy wideokonferencja. Obecnie również możliwe jest w toku postępowania sądowego, przesłuchanie przez Sąd kredytobiorcy za pomocą urządzeń bezpośredniego porozumiewania się (telekonferencja, wideokonferencja), co powoduje, iż osobista obecność kredytobiorcy na rozprawie nie jest konieczna.

  Czy pomimo spłacenia kredytu można wystąpić do Sądu przeciwko Bankowi?

  Tak. Po dokonanej spłacie kredytu można wystąpić do Sądu o stwierdzenie nieważności umowy i zwrot nadpłat, czyli kwot zapłaconych ponad kapitał. W tym przypadku jednak bardzo ważne jest jak najszybsze złożenie pozwu od Sądu, gdyż czas wystąpienia przeciwko Bankowi w takim przypadku jest ograniczony w uwagi na przedawnienie roszczeń.

  Czy po rozwodzie kredytobiorców możliwe jest złożenie pozwu przeciwko Bankowi?

  Tak. Rozwód nie ma żadnego znaczenia dla zaciągniętych kredytów, gdyż dla Banku byli małżonkowie nadal są wspólnie kredytobiorcami, którzy mogą złożyć wspólny pozew przeciwko niemu o unieważnienie umowy, ewentualnie jej ,,odfrankowienie” i o zapłatę.

  Czy zawarcie aneksu do umowy kredytowej na podstawie, którego kredytobiorca zaczął spłacać kredyt w CHF uniemożliwia złożenie pozwu przeciwko Bankowi?

  Podpisanie w aneksu do umowy kredytowej, w wyniku którego kredytobiorca zaczął spłacać kredyt w walucie CHF, nie ma żadnego znaczenia dla ustalenia nieważności umowy kredytowej, albowiem dla pozytywnego rozstrzygnięcia dla kredytobiorcy takiego procesu najważniejszy jest moment zawarcia umowy kredytowej.

  Ile trwa proces przeciwko Bankowi?

  Obecnie wobec coraz to większej ilości spraw frankowych, postępowanie sądowe trwa od 2 do 3 lat.

  Jakie są koszty procesu przeciwko Bankowi?

  Na koszty procesu przeciwko Bankowi o unieważnienie ewentualnie ,,odfrankowienie” umowy i o zapłatę składa się z: opłata od pozwu - 1000 zł, opłata skarbowa od pełnomocnictwa – 17 zł, opłata na koszty biegłego, jeżeli takowy zostanie przez Sąd powołany – 2000 – 2500 zł. Wszystkie te jednak kwoty zostaną zwrócone kredytobiorcy po wygranym procesie sądowym.

  Czy warto składać pozew przeciwko Bankowi?

  Zdecydowanie Tak! Oczywiście należy dokonać wstępnej oceny, czy umowa kredytowa zawiera niedozwolone klauzule. Jeżeli jednak takowe klauzule umowa posiada, to wobec obecnej linii orzeczniczej sądów, istnieją podstawy do stwierdzenia, że umowa taka uznana zostanie za nieważną (ewentualnie zostanie ,,odfrankowiona”), a Sąd zasądzi od Banku zapłatę na rzecz kredytobiorcy kwot uiszczonych przez niego na rzecz Banku, ponad kwotę, którą kredytobiorca otrzymał przy zawieraniu umowy.

  Na pomoc frankowiczom

  Kredyt we frankach to błędne koło. Chociaż spłacasz go już kilka lat, zadłużenie wobec banku rośnie, zamiast maleć. Wszystko przez szalejący kurs franka szwajcarskiego. Jednak mamy dla Ciebie rozwiązanie! Z naszą pomocą kredyt w walucie helweckiej nie będzie już Twoim problemem! Zapraszamy do kancelarii Staśkiewicz i Janczarek w Bydgoszczy.

  Frankowicze – kim są?

  Frankowicze to osoby posiadające kredyt hipoteczny. Ta informacja nie stanowi żadnego wyróżnienia na tle innych kredytobiorców. Każdy Polak z kredytem mieszkaniowym co miesiąc rozlicza się z bankiem za spełnienie swoich marzeń o posiadaniu własnego domu. Jednak wystarczy, że do słowa kredyt dodasz frank szwajcarski, a sytuacja diametralnie się zmieni. W 2015 roku kredyt frankowy był bohaterem pierwszych stron gazet. Po decyzji Szwajcarskiego Banku Narodowego kurs waluty helweckiej poszybował w górę. W konsekwencji miesięczna rata za kredyt hipoteczny w CHF wzrosła niekiedy nawet o 30%. Te zmiany były dla wielu kredytobiorców niczym grom z jasnego nieba. Ich domowe budżety nagle uzależniły się od szalejącego kursu franka. Każdy dzień rozpoczynał się wizytą na stronach, na których znajdowały się informacje o notowaniach franka szwajcarskiego na rynku. Takich osób jest wiele również w Bydgoszczy i okolicach.

  Oni temu winni

  Sytuacja, w jakiej znaleźli się posiadacze kredytów frankowych, budziła wiele wątpliwości. Wielokrotnie zadawano pytania o winnych. Podkreślano, że niskie oprocentowania pożyczek musiały się wiązać z jakimś ryzykiem. W tym miejscu należy zaznaczyć, że bank to instytucja, która wzbudza zaufanie konsumentów. W dodatku bankowcy zapewniali klientów o stabilnym kursie franka szwajcarskiego. Podkreślali, że kredyt hipoteczny w CHF jest obciążony niskim ryzykiem. Dlatego produkt ten traktowano po prostu jak doskonałą okazję. Należy także podkreślić emocje, które towarzyszyły frankowiczom. Pozytywne rozpatrzenie wniosku kredytowego oznaczało dla wielu z nich spełnienie marzeń o własnym mieszkaniu. Nikt nie przypuszczał, że sytuacja obróci się na niekorzyść posiadaczy kredytów.

  Kredyt frankowy, a sytuacja frankowicza

  Po decyzji Szwajcarskiego Banku Narodowego wybuchła prawdziwa batalia. Sytuacja materialna frankowiczów zmieniła się z dnia na dzień. Z niepokojem obserwowali rosnące raty kredytów. Niekiedy miesięczna kwota do spłaty wielokrotnie przewyższała możliwości finansowe frankowicza. Sprawa trafiła na wokandę Sądu Najwyższego i do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Zostały wydane stosowne orzeczenia, na mocy których pojawiła się szansa na uwolnienie od koszmaru, jakim stał się kredyt frankowy. Zatem skąd przekonanie, że frankowicze zostali sami z problemem? Posiadacze kredytów we frankach jak płacili wysokie raty kredytu hipotecznego, tak płacą. Ta sytuacja jest komfortowa jedynie dla banków. Skoro do tej pory frankowicze ponosili koszty indeksacji, to wyraźny sygnał, że ich na to stać. A jaka jest prawda?

  Kancelaria kredyty frankowe Bydgoszcz

  Porady prawne dla frankowiczów

  Orzeczenia wydane przez Sąd Najwyższy i TSUE to światełko w tunelu. Jednak żeby przerwać ten proceder, warto skorzystać z pomocy specjalistów w tym zakresie. Takim miejscem jest kancelaria adwokatów i radców prawnych Staśkiewicz i Janczarek w Bydgoszczy. Jedną z naszych specjalizacji są właśnie kredyty frankowe. Osoby posiadające kredyty hipoteczne w CHF zgłaszały się do nas po pomoc długo przed wyrokiem TSUE. Reprezentujemy naszych klientów na drodze sądowej niezależnie od wysokości przedmiotu sporu. Nasze działania dotyczą umów sporządzonych do kredytów indeksowanych i deminowanych. To tak zwane umowy frankowe. Skorzystanie z usług adwokatów dla frankowiczów w Bydgoszczy to rozwiązanie dla osób, które nie chcą dłużej zamartwiać się o wahania w kursie waluty szwajcarskiej. Uwolnij się od kredytu we frankach z kancelarią Staśkiewicz i Janczarek.

  Odfrankowienie kredytu

  Odfrankowienie kredytu to nazwa, która powstała w nawiązaniu do okoliczności. Posługują się nią posiadacze kredytów frankowych. Termin ten oznacza unieważnienie klauzul abuzywnych, czyli niedozwolonych. Są to elementy niezgodne z prawem. W przypadku kredytów frankowych dotyczą indeksowania waluty wymiennej. W praktyce oznacza to przekształcenie zobowiązania na kredyt w złotówkach przy zachowaniu identycznego oprocentowania.

  Nowe warunki będą bardzo korzystne, a spłacanie kredytu przestanie zaburzać poczucie bezpieczeństwa finansowego kredytobiorcy. W wielu przypadkach odfrankowienie kredytu oznacza, że bank zostaje zobowiązany do zwrotu nadpłat wygenerowanych przez wyższą ratę kredytu. Niejednokrotnie instytucje finansowe muszą także zwrócić tak zwane spready. Są to zyski osiągnięte w wyniku różnic w kursach zakupu i sprzedaży franka.

  Unieważnienie kredytu frankowego

  Kolejną możliwością jest unieważnienie kredytu frankowego. Z uwagi na skutki prawne tego rozwiązania zalecamy, by przed podjęciem decyzji o pozwaniu banku dokładnie ją przeanalizować. Właśnie dlatego warto zwrócić się o pomoc do kancelarii Staśkiewicz i Janczarek w Bydgoszczy. Zależy nam, by działania, które podejmujemy na rzecz naszych klientów były dla nich korzystne. Termin „unieważnienie” wielokrotnie wprowadza frankowiczów w błąd. Nie oznacza, że zobowiązanie zupełnie znika. Umowa kredytowa w CHF podpisana przez naszego klienta z bankiem przestaje obowiązywać. Jednakże decyzją sądu, każda ze stron jest zobowiązana do zwrotu świadczenia uzyskanego od drugiej strony. Frankowicz oddaje kwotę, którą otrzymał od banku po zawarciu umowy.

  Sprawy frankowe Bydgoszcz krok po kroku

  Pomoc frankowiczom w Bydgoszczy składa się z kilku etapów. Rozpoczynamy od bezpłatnej analizy umowy kredytowej. Eksperci od kredytów frankowych z naszej kancelarii dokładnie przeanalizują wszystkie klauzule zawarte w umowie kredytowej. Przyglądamy się także stronie finansowej sporu. Dzięki temu finalnie proponujemy klientom najkorzystniejsze rozwiązania. Prowadzimy sprawy o odfrankowienie oraz nieważność umów kredytowych indeksowanych/waloryzowanych, jak i denominowanych. Ostatni etap kończy się na sali sądowej, na której reprezentujemy interesy naszych klientów. Towarzyszymy im na każdym etapie sporu. Z uwagi na wygodę naszych klientów, proponujemy spotkanie w siedzibie kancelarii adwokatów i radców prawnych Staśkiewicz i Janczarek w Bydgoszczy lub online.

  Kancelaria adwokatów i radców prawnych Staśkiewicz i Janczarek

  Siedziby naszej kancelarii znajdują się w Bydgoszczy i w Warszawie. Dzięki temu poszerzyliśmy pole naszych działań i pomagamy frankowiczom na terenie całej Polski. Sprawy frankowe to jedne z wielu, które prowadzimy na rzecz klientów kancelarii. Rozwiązujemy także inne problemy natury prawnej. Wśród specjalności kancelarii Staśkiewicz i Janczarek są: prawo budowlane, prawo medyczne i odszkodowawcze oraz prawo gospodarcze i spółek. Dzięki godzinom spędzonym na sali sądowej, a także w wyniku posiadanych umiejętności negocjacyjnych, doprowadziliśmy do wygranej wiele sporów. Poznaj kompetencje, za które cenią nas klienci kancelarii. Rozpocznij z nami współpracę i skutecznie pozbądź się problemu wysokich rat związanych z płaceniem kredytu frankowego.

  Aktualności