Kategoria wpisów: Prawo spółek

grupa osób w trakcie głosowania absolutorium
dodane 26 czerwca 2017

Prawo spółek

Prawidłowa procedura udzielenia absolutorium członków organów spółki

Nastał czas odbywania zwyczajnych zgromadzeń wspólników oraz zwyczajnych walnych zgromadzeń. Obligatoryjnym elementem porządku…

prawnik piszący po dokumentach
dodane 23 stycznia 2017

Prawo spółek

Kto nie może pełnić funkcji członka organów spółki

W polskiej ustawie przyjęto, że piastunem funkcji w organach spółki lub likwidatorem może…